USA:s detaljhandel ökar trots inflationen

TT-Bloomberg

Publicerad 2022-05-17

Näringsdepartementet redovisar detaljhandelsstatistik från april i USA. Arkivbild
Näringsdepartementet redovisar detaljhandelsstatistik från april i USA. Arkivbild

Trots kraftiga prisökningar i USA fortsatte detaljhandeln i landet att öka i april. Jämfört med månaden före blev det en ökning med 0,9 procent, enligt USA:s näringsdepartement.

Ökningstakten bromsar in något jämfört med mars och utfallet för april kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 1 procent, enligt Bloomberg.

Detaljhandeln i mars ökade med 1,4 procent, enligt reviderade tal. Tidigare låg beräkningen för mars på en ökning på 0,5 procent.

Exklusive motorfordon steg detaljhandeln med 0,6 procent, mot väntade 0,4 procent. I mars låg ökningen exklusive motorfordon på 2,1 procent enligt reviderade tal.

Detaljhandelsstatistiken är inte justerad för inflationen.

Konsumtionen är den i särklass största komponenten i USA:s ekonomi och den väntas dämpas de närmaste månaderna, i takt med räntehöjningar och krympande sparbuffertar bland amerikanska hushåll.

En annan trend många ekonomer ser framför sig är ett skifte i konsumtionen, från varor till ett ökat inslag av tjänstekonsumtion, som resor, underhållning och hotell i takt med att pandemieffekter avtar.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu