Sveriges BNP faller – expert manar till lugn

”Starkare än normalt”

Sveriges BNP minskar för första gången sedan raset 2020.

Trots det menar SEB:s seniorekonom att hushållen inte behöver känna panik över utvecklingen.

– Ta några steg tillbaka och ta in den sammanlagda bilden av flera ekonomiska indikatorer. Då blir bilden inte lika dramatisk, säger Robert Bergqvist.

Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, minskade med 0,8 procent under första kvartalet 2022 jämfört med föregående kvartal.

Det är första gången som BNP, som är ett mått för summan på alla varor och tjänster som produceras i Sverige, går ner sedan pandemiraset 2020. Då sjönk den med 2,8 procent för helåret.

Högre import än export

Det framgår av ny statistik från Statistiska centralbyrån som konstaterar att det som påverkat utvecklingen mest är att det under det gångna kvartalet importerades mer till än det exporterades ut ur landet.

– Nedgången var förhållandevis bred men den negativa nettoexporten var det som påverkade mest, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna i ett pressmeddelande.

Robert Bergqvist är seniorekonom på SEB. Han säger att frågan om företagens export till stor del hänger samman med en fortsatt global brist på insatsvaror och logistikproblem.

Hans bedömning är att det fortsatt finns stora utmaningar för svenska företag, men menar att hushållen bör väga olika parametrar för att få en bild av det aktuella läget för svensk ekonomi.

– Fallet under kvartalet blev större än förväntat, men enskilda kvartal kan variera ganska mycket så jag tycker det är bättre att jämföra med hur det såg ut motsvarande period året innan, säger Robert Bergqvist.

SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist.
SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist.

”Svensk ekonomi växer och är starkare än normalt”

Jämfört med motsvarande kvartal 2021 konstaterar SCB en ökning av BNP-tillväxten med 3,0 procent.

– I det perspektivet ser vi att tillväxten ligger på en nivå nära vår förväntan. Då kan man ju ställa sig frågan om den nivån är bra eller dålig? Vår slutsats är att det är en ganska bra siffra. En normal BNP-tillväxt i Sverige ligger på knappt två procent. Bedömningen är att vi faktiskt har en situation där svensk ekonomi växer och faktiskt är lite starkare än normalt, säger Robert Bergqvist.

Sveriges BNP minskar för första gången sedan pandemiraset 2020.
Sveriges BNP minskar för första gången sedan pandemiraset 2020.

Spänt läge resten av året

Han betonar dock att den samlade analysen är att den svenska ekonomin kommer att bromsa in under det innevarande året.

– Vi kommer att se en svagare ekonomisk utveckling som är en spegling av vad som sker i omvärlden. Det finns en fortsatt osäkerhet kring kriget i Ukraina, vi har en hög inflation som äter upp hushållens köpkraft och samtidigt stiger räntorna som påverkar både hushåll, men även företagens investeringar. Det är ett antal krafter därute som kommer att ge oss ett spänt ekonomiskt läge under resten av året.

Han tror dock inte att hushållen ska oroa sig över att vi är på väg mot ett fullständigt tvärstopp för svensk ekonomi.

– Efter ett av förklarliga skäl svagt 2020 såg vi ett 2021 med väldigt stark tillväxt. Därför ska svensk ekonomi nu landa på något vis i balanserad utveckling efter dramatiska år. Det är en gradvis inbromsning som pågår just nu, säger Robert Bergqvist.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu