Nytt rekord för rörligt elpris

MIN EKONOMI

De flesta elkunder vinner på att ha ett rörligt elprisavtal.

Nu väljer också allt fler rörliga avtal, samtidigt som andelen med de dyra tillsvidareavtalen har sjunkit.

38,3 procent av elkunderna hade elavtal med rörligt pris i september, enligt Energimyndighetens senaste rapport. Det är drygt sex procentenheter mer än under samma tid förra året. 38,1 procent hade samtidigt ett avtal med bundet pris, och 17,1 procent, den lägsta andelen hittills, hade de dyra tillsvidareavtalen.

Rekordhög andel

Det är på nytt en rekordhög andel kunder som har valt rörligt elpris och för första gången är det också en något större andel kunder som valt rörligt pris än som valt ett tidsbundet avtal, konstaterar Daniel Andersson på Energimyndigheten, skriver TT.

Mot slutet av det tredje kvartalet har elpriserna stigit för fyra av fem avtalsformer. Priserna för de rörliga avtalen var lägst för tre av fyra typkunder, visar en jämförelse. Bara för lägenhetskunder var 3-årsavtal lägre.

Högst elpris i södra Sverige

De högsta elpriserna finns i elområde 4, Sydsverige, och de lägsta i elområde 1 och 2, i norra Sverige.

Under tredje kvartalet bytte nästan 127 000 hushåll elleverantör. Det är en ökning med 12 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Även priset på fjärrvärme och eldningsolja steg under tredje kvartalet.

Aftonbladet Spara smart

ARTIKELN HANDLAR OM

Elpriser