Svensk ekonomi går på högvarv

Publicerad:
Uppdaterad:

Konjunktur- institutet spår uppsving på arbets- marknaden

Den svenska exporten ökar kraftigt, vilket ger arbetsmarknaden en rejäl uppsving de närmaste åren.

Det spår Konjunkturinstitutet, och skriver upp tillväxtprognoserna.

Den oväntat kraftiga ökningen av exporten innebär nu att Konjunkturinstitutet skriver upp sina tillväxtprognoser för den svenska ekonomin.

Läget på arbetsmarknaden kommer att förbättras rejält de närmaste åren och Riksbanken behöver inte höja räntan förrän nästa år.

Det är den kraftiga konjunkturuppgången i USA och Asien, som gynnar de svenska exportföretagen. Visserligen mattas tillväxten något under de närmaste åren i framför allt USA. Men samtidigt börjar den europeiska ekonomin ta fart igen efter flera års kräftgång.

Bilar och telekom

– Vi ser nu en mycket stark tillväxt för den svenska ekonomin, som också innebär att läget på arbetsmarknaden kommer att bli betydligt mycket bättre under 2005 och 2006, säger KI:s generaldirektör Ingemar Hansson till TT.

– Det beror främst på den allt starkare exporten, som vi tror kommer att fortsätta öka. Dessutom börjar investeringarna ta fart på allvar.

Det är framför allt bilexporten och telekomexporten som nu drar upp exporten.

Ljusning på arbetsmarknaden

Sammantaget innebär detta det kommer att skapas fler jobb under de närmaste åren och att arbetslösheten kommer att sjunka från förväntade 5,5 procent i år till 4,5 procent mot slutet av 2006.

Han tror inte att utflyttningen av svenska företags produktion till låglöneländer hotar sysselsättningen.

Det låga inflationstrycket och de därmed låga räntorna innebär också, enligt Ingemar Hansson, att hushållens konsumtion fortsätter öka.

– Vi har en stark produktivitetsutveckling och måttliga löneökningar och det innebär att Riksbanken inte behöver höja räntan förrän våren 2005, säger Ingemar Hansson.

De skyhöga oljepriserna bekymrar inte KI.

– De höga oljepriserna stoppar inte konjunkturen och de kommer att falla tillbaka. Det handlar snarare om att de höga oljepriserna bromsar konjunkturen något, säger Ingemar Hansson.

Nej till skattesänkningar

Regeringen har i samtalen med samarbetspartierna flaggat för att kommunerna ska få mer pengar nästa år och att skatterna ska sänkas.

Men Ingemar Hansson anser inte att de offentliga finanserna klarar några ofinansierade skattesänkningar och utgiftshöjningar.

– Riksdag och regering har satt som mål att vi ska ett sparande i den offentliga sektorn på 2 procent. Vi räknar med att nå det målet 2006 och ska man sänka skatter och höja utgifter nu måste andra skatter höjas samtidigt, säger Ingemar Hansson.

– Risken är annars att man förstärker en redan stark uppgång i den svenska ekonomin och vi därefter står sämre rustade att möta nästa lågkonjunktur.

Optimistiska hushåll

KI:s månatliga undersökning om hushållens inköpsplaner visar också att svenskarna har blivit mer optimistiska om den ekonomiska utvecklingen framöver.

Hushållens förtroendeindikator (CCI), som är ett mått på hur pass positiva hushållen är, uppgick i augusti till 12,3, jämfört med 7,7 månaden före.

Så positiva som de svenska hushållen är om ekonomin nu har de inte varit sedan september i fjol.

Läs också:

CG Ström/TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN