Här är yrkena där du lättast få jobb

Av: 

Sandra Kjellström

Arbetsmarknad

Sjuksköterskor, ingenjörer, lärare, kockar och undersköterskor.

Det är jobben du ska satsa på framöver.

– Det som förvånar är att bristen har ökat så mycket inom de yrken som kräver gymnasieutbildning, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Det finns gott om jobb inom många yrken, visar Arbetsförmedlingens prognos som presenterades i dag.

Det råder brist på kvalificerad arbetskraft och det ökar chansen för nyutexaminerade att lättare komma in på arbetsmarknaden.

– Det är en effekt av att man har sänkt kravet på erfarenhet, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Lättare att få jobb inom fler yrken

Bland de 200 yrken som prognosen berör finns det flest jobb som sjuksköterska, förskollärare, ingenjör, lärare och läkare. Många jobb finns också inom IT- och byggbranschen.

I de yrken som bara kräver gymnasieutbildning är det lättast att få jobb som kock och kallskänka, VVS-montör och undersköterska.

– Det som förvånar är att bristen har ökat så mycket inom de yrken som kräver gymnasieutbildning eller annan utbildning. Nu är det så många som sju av tio yrken där jobbmöjligheterna är goda eller mycket goda, säger Annelie Almérus.

På grund av att det råder brist på utbildad personal inom många yrken har det blivit lättare att få jobb inom fler yrkesgrupper, som till exempel inom administration.

Fler lösningar i skolan

Arbetsgivare söker medarbetare som kan avlasta och komplettera personal inom de yrken där det råder brist på arbetskraft. Till exempel kan vårdbiträden täcka upp för undersköterskor.

Annelie Almérus menar att det går att hitta fler sådana här lösningar inom skolan.

– På det här området skulle man kunna göra mer. Man kan ha fler som har gått Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet som kan täcka upp för lärarna i klassrummet. De ska inte hålla i den pedagogiska verksamheten, men kan gå in och stötta lärarna.

Vad finns det för för- och nackdelar med ett sådant här system?

– Fördelarna med det är att det öppnar upp jobbmöjligheter för fler, men det blir en nackdel om det sänker kvaliteten och hämmar sysselsättningsutvecklingen. Kan man inte hitta den arbetskraft som man söker är det ett problem.

Studie- och yrkesvägledning viktigt

Annelie Almérus menar att en av orsakerna till att det råder brist på arbetskraft är att ungdomar inte har valt yrkesförberedande program i tillräckligt stor utsträckning.

– Det är viktigt att satsa mer på studie- och yrkesvägledning för att få fler att välja utbildningar som leder till jobb. Det blir allt viktigare när den kvalificerade arbetskraften sjunker.

Att se till så att det finns tillräckligt med utbildningsplatser på högskolenivå tycker hon också är viktigt.

– Det finns för få platser när du ska studera till sjuksköterska, lärare och förskollärare. Där har de ett stort ansvar att utöka antalet platser eftersom behoven är stora.

ANNONS EXTERN LÄNK

Sänk ditt elpris idag och spara pengar - gå med i Kundkraft här.

Kundkraft

Publisert:

LÄS VIDARE

Framtidsjobben med högst lön

ÄMNEN I ARTIKELN

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen