Trendbrott: Fler tror på fallande bopriser

Foto: Johner/ Thinkstock
Nu tror även allt fler av svenska folket att bopriserna kan falla.
MIN EKONOMI

Nu tror även allt fler av de svenska hushållen att bopriserna kommer att falla, enligt SEB:s boprisindikator.
Så här låg optimism har det inte varit på över ett år.
– Det vi ser liknar allt mer ett trendbrott, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Allt färre tror på att priserna kommer att fortsätta stiga på bostadsmarknaden. Den så kallade boprisindikatorn från SEB ligger nu på 51, sju enheter lägre än för en månad sedan.

Siffran speglar skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och de som tror att priserna sjunker det kommande året.

”Rejäl nedgång”

Av de tillfrågade hushållen svarar 66 procent att de tror på stigande priser under det kommande året. Det är en nedgång med tre enheter jämfört med föregående månad. Andelen som tror på fallande priser steg från 11 till 15 procent.

– Det vi ser liknar allt mer ett trendbrott i hushållens boprisförväntningar. På två månader har indikatorn fallit 12 enheter och jämfört med den senaste toppen i maj är nedgången 18 enheter. Det är en rejäl nedgång, skriver SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Flera delförklaringar

Dämpningen har små skillnader över landet. I Stockholm sjönk indikatorn med fem enheter till 53 och i Västra Götaland föll den med sju enheter, men från en högre nivå till 58.

Skåne dras dock med lägst optimism. Där sjönk indikatorn för sjunde månaden i rad till 47 i september.

– Att hushållen tror att en räntehöjning rycker närmare är också en delförklaring till varför förväntningarna på boprisutvecklingen sjunker. Många är sannolikt medvetna om att de senaste årens bopriser drivits på av stadigt sjunkande räntor, skriver Jens Magnusson.

ARTIKELN HANDLAR OM

SEB