Olofsson pratar Saab i USA

1 av 2 | Foto: Foto: THOMAS JOHANSSON
Näringsminister Maud Olofssons och arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins vid tidigare besök vid Saab i Trollhättan.

På måndag ska Saabs överlevnadsplan upp till bevis i Vänersborgs tingsrätt.

Och näringsminister Maud Olofsson (C) är i Washington för att prata om GM:s försäljning av Saab.

– Jag ville försäkra mig om att Saabs försäljningsprocess verkligen får fullföljas, att om det finns köpare som är intresserade ska de här hårdare tagen Obama talade om inte få till följd att man bara stänger ner och inte tar hänsyn till att det finns en försäljningsprocess, säger Olofsson till TT.

President Barack Obama gjorde på måndagen klart för den amerikanska bilindustrin att deras åtgärder hittills inte räcker. Samtidigt som han klargjorde att bilindustrin inte ska få gå upp i rök, var han också mycket tydlig med att finansiering med skattemedel inte kan pågå särskilt länge.

GM fick fram till i slutet av maj att ta fram en långsiktigt hållbar affärsplan.

”Jobba vidare”

Olofsson träffade på tisdagen Ron Bloom, amerikanska finansdepartementets chefsförhandlare med bilindustrin. Hon uppger för TT att hon gjorde klart för Bloom att hon hoppas att de hårdare tagen inte ”sätter hinder i vägen” för GM:s försäljning av Saab.

TT: Att GM fick fram till i slutet av maj – är det bra eller dåligt för Saab-processen?

– Det ger oss ju de här 60 dagarna för att jobba vidare med ett eventuellt köp av Saab, svarar Olofsson.

I snart sex veckor har Saab Automobiles rekonstruktion pågått. En lättnad under första månaden var att Saab slapp lönekostnader när den statliga lönegarantin trädde in. Länsstyrelsen i Västra Götaland har pungat ut med 217 miljoner kronor inräknat sociala avgifter.

Olofsson är medveten om en av riskerna vid en eventuell konkurs:

– Det finns ju en risk att lönegarantin går om intet och att vi får stå för den notan.

Om rekonstruktionen lyckas är det pengar som ska betalas tillbaka.

Betalat skulderna

På måndag hålls borgenärssammanträde i kommunhuset i Vänersborg. Arbetet med rekonstruktionsplanen har gjorts av advokat Guy Lofalk och Saabs vd Jan Åke Jonsson. Avgörandet om arbetet får fortgå har Vänersborgs tingsrätt.

Upp till tre domare kan delta. Rådman Cecilia Tisell, som är en av dem, säger till TT:

– Det måste finnas en bärande affärsidé. Förslaget måste vara seriöst och inte orealistiskt. Det är viktigt vilka synpunkter borgenärerna har.

Om rekonstruktionen upphör står Saab där med sina skulder och det torde då finnas få andra utvägar än en konkurs.

Å andra sidan uppger GM för tidningen Dagens Industri att 908 miljoner kronor redan betalats till 1 342 Saab-leverantörer. Ytterligare 471 leverantörer ska få 317 miljoner den 7 april.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM