Swedbank på egna ben

Publicerad:
Uppdaterad:

Lämnar statliga garantiprogrammet

Swedbank behöver inte längre luta sig mot staten.

Banken väljer att lämna det statliga garantiprogrammet.

När finanskrisen slog till hösten 2008 fick de svenska bankerna tillgång till det statliga garantiprogrammet för att kunna klara sin upplåning. Det underlättade för hela bank- och finanssektorn.

Men det är bara Swedbank av storbankerna som i praktiken utnyttjat programmet. Den stora utlåningen till de krisdrabbade baltiska länderna hängde som en kvarnsten runt Swedbanks hals.

Swedbank har hittills lånat sammanlagt 412,2 miljarder statliga garantimiljarder.

– Vi betalade under förra året sammanlagt 1,8 miljarder kronor i avgifter för att få vara med i programmet och vi kunde tack vara statsgarantin låna upp pengar till rimliga villkor och därför vara konkurrenskraftiga, säger Swedbanks chef Mikael Wolf till TT.

Ser mycket bättre ut

– Vi ser nu en stabilisering och har inte behövt utnyttja garantiprogrammet sedan augusti 2009. Vi ser samtidigt att det ser stökigt ut för länder i Sydeuropa med svaga statsbudgetar. Men vi har tagit höjd för det och är nöjda med vår finansiella styrka.

Sedan finanskrisen slog till har Swedbanks ägare skjutit till sammanlagt 27,4 miljarder kronor till bankens kassa och Mikael Wolf andas en viss optimism om konjunkturförbättringen håller i sig.

Beslutet att lämna programmet innebär en kostnadsbesparing för banken.

– Men vi kommer fortsätta betala så länge vi har lån med statligt stöd, säger Mikael Wolf.

Kan bli vinst

Swedbank skulle kunna visa positivt resultat för 2010 om den globala konjunkturförbättringen håller i sig enligt Wolf.

– Vi har exempelvis minskat vår exponering i Central- och Östeuropa med 25 procent.

Finansmarknadsminister Mats Odell glädjer sig över att Swedbank nu står på egna ben.

– När Swedbank gick in det statliga garantiprogrammet var det till gagn för hela den svenska bankmarknaden. Att de nu lämnar programmet är bra för att det visar att kreditmarknaderna fungerar allt bättre, säger Mats Odell.

– Vi har nyligen förlängt programmet fram till sista juni i år för att ha en beredskap.

Vinst för staten

Enligt Finansinspektionen har garantiprogrammet varit mycket betydelsefullt för bankerna och för Swedbank i synnerhet.

– Kreditoron hösten 2008 var mycket stor. Garantiprogrammet fungerade som en försäkring om svenska banker skulle råka illa ut, säger FI:s chefekonom Lars Frisell.

– Det har gynnat alla låntagare och staten har inte gjort några förluster utan tvärtom tjänat pengar på de premier som bankerna betalat in.

TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN