2687 jobb ska utlokaliseras

MIN EKONOMI

Kompensation för nedläggningarna inom försvaret

2687 jobb ska utlokaliseras - som kompensation för neddragningarna inom försvaret.

Det föreslår Lokaliseringsutredningen som presenteras under tisdagen.

Ett av förslagen är att Elsäkerhetsverket – med cirka 40 anställda – flyttas till Kristinehamn.

”Jag är rädd för att elsäkerheten äventyras i så fall”, skriver verkets generaldirektör Gunnel Färm i ett pressmeddelande.

Hon tror att om resurserna splittras upp ytterligare måste kanske kontoren i Skellefteå och Hässleholm avvecklas.

Arbetsmarknadsverket står för flest jobb

Totalt är det 2687 jobb som föreslås utlokaliseras. Arvidsjaur får 190 jobb, Östersund 1166, Karlstad 641 och Gotland 690. Flest utlokaliseringar får Arbetsmarknadsverket stå för med 700 utlokaliserade jobb följd av Försäkringskassan med 500 jobb.

Lokaliseringsutredningens förslag innebär utlokalisering av totalt cirka 2700 årsarbeten hos sammanlagt 19 myndigheter och AB Svenska Spel. Utredningen föreslår också att Skatteverkets registrering av bouppteckningar koncentreras till Gotland, alternativt om regeringen beslutar att ansvaret för registreringen ska övergå till Kammarkollegiet, Karlstad. Förslaget omfattar 50 årsarbeten.

Blir dyrare till en början

Närmare 2000 jobb flyttas ut från Stockholm. Resten innebär regionala omfördelningar inom myndigheterna. Främst inom Arbetsmarknadsverket men även inom Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan.

Utredaren Jan Bergqvist medger att det inledningsvis kommer att bli dyrare för myndigheterna.

– Det blir en engångskostnad men mycket talar för att driftskostnaderna kommer att sänkas, säger Bergqvist.

Det handlar om bland annat om lokalkostnader.

I Lokaliseringsutredningens uppdrag ingår även att se över möjligheten att flytta verksamhet i de statliga bolagen. Men den översynen är inte klar än, utan kommer att presenteras i samband med utredningens slutbetänkande som ska överlämnas till Ulrica Messing den 1 mars.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM