H&M ökar vinst och utdelning

MIN EKONOMI

Nu öppnar företaget 150 nya klädbutiker

Klädföretaget Hennes & Mauritz ökade vinsten under 2003-2004 med 1,5 miljarder, jämfört med året innan.

Nu ökar bolaget aktieutdelningen - och planerar att öppna runt 150 nya butiker.

Hennes & Mauritz redovisar en vinst efter finansnetto på 11005 miljoner kronor för helåret 2003–2004.

Det kan jämföras med vinsten på 9609 miljoner kronor motsvarande period året före.

Omsättningen ökade till 53695 miljoner kronor, jämfört med 48238 miljoner kronor.

Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 8 kronor, en ökning från 6 kronor föregående bokslutsår.

Öppnar nya butiker

Under 2005 planerar bolaget att öppna 145–155 nya butiker. Däribland tre butiker på Irland och en butik i Ungern, vilket är nya marknader för bolaget.

Under fjärde kvartalet redovisade bolaget ett resultat efter finansnetto på 4056 miljoner kronor vilket är en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period året innan.

Omsättningen steg med 14 procent till 15874 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen steg till 25,0 procent jämfört med 22,9 procent motsvarande period året innan.

Har för mycket pengar

H&M:s styrelse föreslår en ny utdelningspolicy. Orsaken är att resultatförbättringen under de senaste åren givit koncernen en likviditet som för närvarande bedöms ligga över vad som kan komma att behövas för H&M:s fortsatt kraftiga expansion. Utdelningsandelen bör enligt styrelsen motsvara hälften av vinsten efter skatt. Därutöver kan styrelsen också föreslå att beräknad överskottslikviditet kan delas ut.

H&M:s amerikanska verksamhet visar en ”kraftig” lönsamhetsförbättring även under det fjärde kvartalet, skriver H&M vidare i bokslutet.

Priserna sjönk med fyra procent

Den sjunkande dollarkursen och en förbättrad styrning av varuproduktionen har inneburit lägre priser till kunderna samt en högre bruttovinst, skriver bolaget. Det genomsnittliga försäljningspriset per artikel har varit fyra procent lägre under året jämfört med förra året. Det innebär att försäljningsökningen i jämförbara valutor med 12 procent motsvarar en volymökning med 16 procent.

Koll på kursen

TT

ARTIKELN HANDLAR OM