Nu är räntegapet dubbelt så stort

MIN EKONOMI

Så hög är styrräntan – och så mycket måste du betala

1 av 6 | Foto: superklipp Anställda på Riksbanken kan låna 1,8 miljoner kronor med mycket förmånliga villkor – och komma ner i en räntesats på endast en procent. Riksbankens chef Stefan Ingves har dock inte utnyttjat rabatten. Han har inga lån alls.

I år väntar kraftiga höjningar av bolåneräntorna.

Räntegapet är nu 1,9 procentenheter – dubbelt så mycket som för fyra år sedan.

Och snart kan den rörliga boräntan närma sig 5 procent.

I går höjdes Riksbankens styrränta till 1,5 procent. Det var väntat – flera bolåneinstitut höjde ­redan för flera dagar sedan den rörliga tremånadersräntan till 3,4 procent.

Räntegapet – skillnaden mellan styrräntan och den rörliga räntan – är därmed uppe på 1,9 procentenheter. Det innebär att räntegapet är mer än dubbelt så stort som för fyra år sedan, då det var 0,88 procentenheter.

Höjs ännu mer

Bedömare talar nu om att styrräntan kan ligga så högt som 2,75 procent

i slutet av året. Det kan ge en rörlig boränta på 4,75 procent i slutet av 2011.

Men chefsekonom Tomas Pousette på Statens Bostadslåneinstitut, SBAB, räknar med att ­räntegapet mellan styrräntan och den rörliga boräntan minskar något framöver:

–?På två års sikt bör vi räkna med att räntegapet är ungefär 1,5 procentenheter, säger Pousette, som menar att det höga räntegapet just nu beror på att bostadsobligationer är dyrare än de borde vara.

Hårdare krav på banker

Bankerna och bolåneinstituten ­har efter finanskrisen fått hårdare finansieringskrav på sig, som redan börjat märkas och slår igenom fullt ut 2018.

Bankerna måste helt enkelt ha mer pengar i kassan så att de står säkrare vid en eventuell ny finanskris. Därför behöver de ta fler långa, säkra lån, och inte så många korta, osäkra lån som i dag. Det kostar mer att ta långa lån, men ger också stabilare banker.

Bankerna har redan börjat ställa om sig efter de hårdare kraven, vilket kunderna får betala i form av höjt räntegap. Men det leder inte till höjda vinster för bankerna, eftersom de har högre utgifter.

Rabatt – till Riksbanken

Rena klippet!

Det gör den som blir anställd på Riksbanken.

Där får de anställda ta personallån som ligger 2,15 procentenheter under nivåerna på marknaden.

Efter sex månaders anställning kan den som jobbar på Riksbanken låna 1,8 miljoner kronor i Nordea med förmånliga villkor.

Bland ledamöterna i Riksbankens direktion är det just nu bara en, Lars Nyberg, som har ett bundet personallån. Lånesumman är 470?505 kronor. Nyberg kunde i går inte redogöra för exakt vilken räntesats han har på lånet.

De anställda i Riksbanken som lånar till bunden ränta får den genomsnittliga räntesatsen hos några utvalda bostadsinstitut, med ett avdrag för 2,15 procentenheter. Den lägsta räntan för lån med fast ränta är 1,5 procent.

Väljer de i stället rörlig ränta får de den genomsnittliga räntesatsen, minus 2,15 procentenheter. Den lägsta räntan för de rörliga lånen är 1 procent.

Eftersom lånen är så förmånliga förmånsbeskattas personalen av Skatteverket.

ARTIKELN HANDLAR OM