Ny miljonsmäll för Skanska

MIN EKONOMI

Brittiskt naturgasprojekt går sämre än väntat

Skanska tvingas reservera 685 miljoner kronor för ett brittiskt naturgasprojekt som gått sämre än väntat.

Men byggjättens orderingång lyfter och kärnverksamheterna utvecklas väl.

Reserveringen i Storbritannien är en följd av förseningar och många ändringar i utformningen av projektet, en anläggning för flytande naturgas.

”Först vid årsskiftet, när bygget var i ett långt framskridet skede, blev det uppenbart att omfattande och mycket kostsamma extra insatser måste sättas in för att lösa problemen och slutföra projektet”, skriver Skanska i ett pressmeddelande.

När det tidigare dotterbolaget Whessoe – ett konsultföretag specialiserat på just naturgasanläggningar – såldes i mitten av 2004 ingick inte projektet, eftersom bygget redan hade inletts.

Inget kärnområde

Nu förhandlar Skanska med alla inblandade parter om ersättning för merkostnaderna.

– Men av förhandlingsskäl kan vi inte gå in på utsikterna, säger Anders Lilja, direktör med ansvar för investerarrelationer på Skanska.

Han understryker att projektet ligger utanför det som bolaget numera betraktar som sina kärnområden.

Den brittiska mångmiljonsmällen är den andra stora reserveringen som Skanska gör på kort tid. I december meddelade bolaget att det till följd av fördyringar reserverat 410 miljoner konor för projekt inom den amerikanska byggverksamheten.

Anders Lilja anser att reserveringarna till viss del överskuggar den goda utvecklingen för övriga verksamheter. Enligt Skanska fortsatte byggverksamheterna i Europa och Latinamerika och projektutvecklingsverksamheterna att utvecklas väl under fjärde kvartalet i fjol.

Vad går bäst av kärnverksamheterna?

– Alla verksamheterna går bra i förhållande till sina egna förutsättningar, säger Anders Lilja, som inte vill gå närmare in på marknadsutsikterna för det kommande året förrän i samband med bokslutsrapporten den 16 februari.

Orderingången

Efter reserveringarna uppgår Skanskas rörelseresultatet för 2004 preliminärt till cirka 3,8 miljarder kronor, jämfört med 4,5 miljarder kronor 2003.

Orderingången hade en positiv utveckling under kvartalet och uppgick till cirka 29 miljarder kronor, jämfört med 21,7 miljarder kronor ett år tidigare.

– Det är en god orderingång. Vi kommer att gå in på orderingången per marknad i samband med rapporten, säger Anders Lilja.

Skanskaaktien hade strax före lunchtid fallit med 5 procent på Stockholmsbörsen.

Koll på kursen

Mats Rörbecker/TT

ARTIKELN HANDLAR OM