Inflationen prickar Riksbankens prognos

Kronan stärks efter beskedet

Av:  TT

Inflationen i september var exakt så hög som Riksbanken hade räknat med. Den var något högre än vad många andra bedömare hade spått. Kronan stärktes efter beskedet om inflationen.

Inflationstakten, enligt måttet KPIF, var i september 1,3 procent, vilket är samma nivå som i augusti. Månadsförändringen var 0,5 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Inflationen var något högre än vad många bedömare hade väntat och i linje med Riksbankens prognos.

– Men det är fortfarande en utmaning för Riksbanken att nå inflationsmålet på omkring 2,0 procent, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea till TT.

Ingen höjning

Den senaste inflationssiffran hänger till stor del samman med den inhemska ekonomin.

– Det är något som Riksbanken säkert välkomnar, säger Torbjörn Isaksson.

Han tror inte att Riksbanken kommer att kunna höja räntan som den har föresatt sig.

– Nej, Riksbanken har mycket motvind. Den svagare ekonomin framöver gör det mycket osannolikt att Riksbanken höjer räntan. Det är helt enkelt inte läge att höja räntan, säger Torbjörn Isaksson.

Ekonomer hade i genomsnitt räknat med en inflationstakt på 1,2 procent och en ökning mellan månaderna på 0,3 procent, enligt Reuters enkät.

På väg nedåt

John Hassler, professor på Institutet för internationell ekonomi på Stockholms universitet, säger till TT att det nu finns en svag tendens att inflationsförväntningarna är på väg nedåt.

– Detta talar emot att Riksbanken ska höja räntan nästa år. Det troliga är att vi får behålla en mycket låg ränta under överskådlig framtid. Det är besvärligt för Riksbanken att inflationsförväntningarna är låga, nu när konjunkturen vänder nedåt, säger John Hassler.

Kronan stärktes efter inflationsbeskedet. Men under lång tid har den svenska kronan varit svag. John Hassler säger att kronan rör sig uppåt och nedåt på ett sätt som är svårt att förutsäga.

– Det är ett pris som vi får betala för att vi inte har euron som valuta. Men kronans rörelser har å andra sidan inte skadat den svenska ekonomin särskilt mycket, säger John Hassler.

I KPIF, som är det mått som används för Riksbankens inflationsmål, är effekterna av ändrade bolåneräntor borträknade.

Stefan Ingves, chef för Riksbanken vars mål är att inflationen ska uppgå till 2 procent. Arkivbild.
Stefan Ingves, chef för Riksbanken vars mål är att inflationen ska uppgå till 2 procent. Arkivbild.

Stärkt krona

Den totala inflationstakten, enligt måttet KPI, uppgick i september till 1,5 procent, jämfört med 1,4 procent månaden före. Månadsförändringen var 0,5 procent.

Inflationstakten är förändringen av konsumentpriserna i årstakt, det vill säga jämfört med motsvarande månad året före. Med månadsförändring menas just prisförändringen mellan två månader.

Statistiken fick omedelbart kronan att stärkas jämfört med tidigare under dagen. Klockan 10.20 kostade en euro 10:87 kronor och en dollar 9:87 kronor. Det är fem respektive åtta öre billigare jämfört med onsdagen.

Publisert:

LÄS VIDARE