Allt du behöver veta när du handlar

Har du koll på dina rättigheter när du handlar på Black Friday, Cyber Monday och julrean? Här har vi samlat svaren.
Har du koll på dina rättigheter när du handlar på Black Friday, Cyber Monday och julrean? Här har vi samlat svaren.

November är här och med den årets mest intensiva shoppingperiod. Black Friday, Cyber Monday och inte minst julhandeln står i antågande, vilket medför mängder av köptillfällen för alla konsumenter. Men vad händer om du köper en vara och sedan ångrar dig? Eller om varan går sönder efter bara någon dag? Och har du samma rättigheter när du handlar på Blocket som när du handlar i butik? Här har vi samlat allt du behöver veta som konsument.

Handel i butik

När du som konsument handlar i butik av en näringsidkare gäller konsumentköplagen. Reglerna i lagen är tvingande till konsumentens fördel – avtalsvillkor som ger en konsument sämre villkor än vad som följer av lagen är därför utan verkan.

Öppet köp – vad gäller?

Öppet köp är detsamma som ångerrätt, och innebär att du som konsument har rätt att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka om du ångrar köpet. När du handlar i butik har du ingen lagstadgad ångerrätt, utan det är  upp till butiken att avgöra om de vill erbjuda öppet köp eller ej. Därför kan olika butiker ha väldigt olika villkor. Villkor som varierar mellan butikerna är bland annat hur länge det öppna köpet gäller, hur brutna förpackningar behandlas samt huruvida öppet köp även gäller för varor köpta på REA eller med presentkort. Som konsument är det därför viktigt att fråga butiken om vad som gäller hos just dem, och att alltid spara kvittot, då det fungerar som bevismedel.

Reklamation – vad gäller?

Till skillnad från öppet köp så är reklamationsrätten reglerad i konsumentköplagen. Är varan felaktig har du som konsument rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, det vill säga lagar varan, eller kräva en ny sådan om det kan ske utan oskälig kostnad. Är felet av väsentlig betydelse har du rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka.

Huruvida varan är felaktig eller inte bedöms utifrån dess skick vid avlämnandet. Om du upptäcker ett fel på varan inom sex månader från att du köpte den presumeras den ha varit felaktig från början.

  För att ovan sagda ska gälla så måste du reklamera inom skälig tid. Reklamation inom två månader från det att du upptäckt felet anses alltid vara inom skälig tid. Rätten till reklamation försvinner helt efter tre år från köpet, så det gäller att inte vänta för länge.

Handla på nätet – vad gäller?

Som privatperson ges du inget enhälligt skydd när du handlar på nätet. Det finns många regelverk som reglerar förhållandet mellan köpare och säljare, och vilket av dem som gäller beror på vem det är du köper varan av. När du som privatperson handlar av ett företag på internet är det distansavtalslagen som gäller. Den innehåller, till skillnad från konsumentköplagen, en lagstadgad ångerrätt. När du handlar i butik online så har du därför alltid rätt till 14 dagars öppet köp, förutom i vissa undantagsfall som nämns i lagen. Dessa undantag gäller bland annat:

  • Specialbeställda varor med tydligt personlig prägel
  • Varor som snabbt blir dåliga, till exempel livsmedel
  • Biljetter till idrottsevenemang och konserter
  • Lösnummer av tidningar eller magasin

Distansavtalslagen behandlar inte frågor om fel i vara och reklamation. Istället är det, precis som när du handlar i butik, konsumentköplagens bestämmelser om fel och reklamation som gäller när du handlar av en näringsidkare på internet.

Följ nedräkningen till Black Friday

Marknadsplatser online – detta ska du se upp för:

När du handlar av en annan privatperson över internet, till exempel på Blocket, gäller inte distansavtalslagen. Inte heller är konsumentköplagen tillämplig, utan det är avtalet mellan dig och säljaren som gäller. Har ni inte avtalat alls om en fråga, till exempel om reklamation, är det dock köplagen som blir tillämplig. Detta gäller även när du handlar av en annan privatperson på en fysisk plats, till exempel på en loppmarknad.

   Köplagen är ingen konsumentskyddande lagstiftning, varför köparens rättigheter är begränsade. Till exempel så finns det ingen ångerrätt, och köparen har ingen rätt att åberopa fel han eller hon borde ha upptäckt vid köpet. Det kan därför vara klokt att undersöka varan noggrant innan du köper den, och att avtala om öppet köp. Annars blir det svårt att reklamera eller lämna tillbaka en vara om du skulle vara missnöjd.

Om du blir felaktigt behandlad

Om ett företag inte medger dina krav så kan du göra en anmälan till Konsumentverket. Du kan också få saken prövad hos Allmänna reklamationsnämnden. Du kan läsa mer om hur du får ditt ärende prövat här.

Källor:

Konsumentverket/Hallåkonsument

Allmänna reklamationsnämnden

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Konsumentköplag (1990:932) Köplag (1990:931)

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu