Räkna med dyrare hotellrum i sommar

Av:  Tobias Österberg/TT

Inflationen driver redan upp hotellpriserna – och till sommaren kan resenärer räkna med ännu högre priser. Bokningsläget och rumspriserna ligger nu på samma nivå som före pandemin.

Den svenska konsumentprisökningen har inte varit så hög sedan slutet av 1991. Bakom aprilsiffran på 6,4 procents inflation syns breda prisuppgångar där bland annat resor och hotell nu stiger tydligt, delvis utifrån säsongsförändringar.

Det finns dock ytterligare förklaringar till att svenskar som planerar att semestra på hemmaplan i sommar får förbereda sig på allt högre priser på bland annat hotell. TT har med hjälp av marknadsdata- och analysföretaget Benchmarking Alliance tagit fram statistik avseende hotellbokningar och snittpriser.

7 av 10 rum bokade

Siffrorna visar att beläggningen i Sverige i början av maj låg på drygt 70 procent (rullande sjudagars medelvärde), det vill säga nästan exakt samma nivå som före pandemins utbrott. Snittpriserna har samtidigt lyft den senaste månaden från 1 000 kronor per natt till 1 200 kronor, även det i linje med före pandemin.

– Vi har sett en ganska bred uppgång från januari till och med nu, säger Johan Johander, vd för Benchmarking Alliance, angående hotellbokningarna.

– Det var också vår prognos att när restriktionerna släpptes skulle det bli en brantare kurva. Nu är intrycket bland folk att lättnaden är permanent och då blir det proppen ur.

Ett trendbrott är att man i slutet av april för första gången kunde se att veckodagsresandet till och med översteg nivåerna 2019 – ett tydligt tecken på att affärsresandet har kommit i gång på allvar igen, påpekar Johan Johander.

– Det i sin tur betyder att det kommer in flera högbetalande kunder, maj är dessutom en mötesmånad då affärsresandet brukar öka ytterligare.

Det ökade kostnadsläget på allt från mat till energi gör att hotellen måste föra över sina kostnader till nästa led – gästerna.

Detta tillsammans med större efterfrågan kommer också att få betydelse, bedömer Johan Johander:

– En prisökning är rimlig. Det har ju varit så att om man har varit ute i god tid så har det gått att välja och vraka, särskilt under pandemin. Nu kan det bli mera tajt när efterfrågan ökar och det kommer inte att bli lika enkelt att göra klipp och hitta en billig weekendvistelse.

En berg- och dalbana

Elisabeth Haglund, vd för Hotel Tylösand, vittnar samtidigt om en berg- och dalbana de senaste åren för branschen.

– Det har varit allt mellan hopp och förtvivlan. Året började dåligt då vi i vanliga fall har mycket konferenser med stora grupper, 350–400 personer. Mars var lite ljusare och nu har vi kommit över till plussidan, vi har fått tillbaka de stora grupperna och sommaren bokar på som normalt.

Då är det dessutom tuffa jämförelsetal med förra sommaren, som präglades av en ”hemestertrend” där många valde bort utlandsresor. Utmaningen är samtidigt de stigande priserna som slår brett mot verksamheten.

– I det korta perspektivet är det främst mat och dryck och där har vi fått höja restaurangpriserna. Jag kan inte säga generellt med en procentsats, utan har vi sett att priset på lax eller några speciella viner har höjts, då har vi också fått höja.

TT: Kan ni föra över kostnadsökningarna på gäster?

– Till viss del. På vissa bitar får vi lite sämre marginaler, det kan vara någon viss rätt eller vin som är signifikativ för hotellet och det är något vi i så fall får tugga i oss, samtidigt som man måste vara medveten om detta.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu