Var tredje säger ja till svartjobb

MIN EKONOMI

Män mest positiva - gamla mest negativa, visar ny undersökning

Var tredje svensk skulle kunna acceptera att anlita svartjobbare. Nästan lika många, 29 procent, kan tänka sig att jobba svart.

Det visar en Sifoundersökning som publiceras i Göteborgs-Posten.

Mest positiva till att anlita svart arbetskraft är dels män, dels personer i yngre medelåldern. 38 procent av de tillfrågade männen och 41 procent av dem mellan 30 och 49 år har svarat ja på frågan ”Skulle du acceptera att anlita svart arbetskraft?”.

Äldre mest negativa

Minst positiva är de som är 65 år eller äldre, med 27 procent ja-svar. Också de unga, 15-29 år, är förhållandevis negativa; 30 procent svarade ja på frågan. Kvinnornas ja-svar uppgår till 29 procent.

Också när det gäller inställningen till att själv jobba svart är män mer positiva än kvinnor. På frågan ”Skulle du acceptera att jobba svart?” har 34 procent av männen och 24 procent av kvinnorna svarat ja.

Positivt bland LO-anslutna

Synen på eget svartarbete är också starkt beroende av ålder. I gruppen 15-29 år svarade 37 procent ja på frågan. Sedan sjunker andelen ja-svar med stigande ålder. Det är de som är 65 och äldre som har mest negativ syn på eget svartarbete. I den gruppen ligger ja-svaren på 12 procent.

LO-anslutna är mer positiva till att själva jobba svart än övriga fackliga grupper. De tillfrågade som röstar på moderaterna har en mer tillåtande syn på svartjobb – både att anlita och själva utföra – än de med andra partipolitiska sympatier.

Enligt skatteverket går svenska staten miste om runt 50 miljarder årligen på grund av svartarbete, skriver GP.

Undersökningen bygger på 1000 telefonintervjuer gjorda i december förra året.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM