Så långt har ditt skattekontor kommit

Region Stockholm

MIN EKONOMI

(Stockholms och Gotlands län): 1,2 miljoner deklarationer. Cirka 60 procent var klara i slutet av förra veckan. Räknar inte med förseningar.

Region Göteborg

(Västra Götalands län): 1,1 miljoner deklarationer har registrerats. Merparten är redan klara och betalas ut med start vecka 32.

Region Malmö

(Skåne län): Har 800 000 deklarationer från löntagare att granska. Granskningen flyter på bra och ska klara tidsplanen.

Region Västerås

(Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län): Granskar 530 000 deklarationer. Ligger på plan.

Region Gävle

(Dalarnas och Gävleborgs län samt cirka 100 000 deklarationer från Stockholm):

Ligger bättre än tidsplanen och har redan klarat av över 95 procent av sina deklarationer.

Region Linköping

(Östergötlands, Jönköpings och Visby län):

517 000 löntagardeklarationer granskas. Merparten av dem som inte har några ändringar får sina besked vid första tillfället, vecka 32-34.

Region Luleå

(Västerbotten och Norrbotten): 397 000 löntagardeklarationer granskas. Majoriteten kommer att få sin eventuella återbäring vid första tillfället, även de som har gjort ändringar. Maximalt 2000 behöver senareläggas. Maximalt 500 löntagare får vänta till i december på återbäringen. Juridik- och ekonomi-studenter har anställs tillfälligt för förstärkning.

Region Örebro

(Värmlands och Örebro län): 446 000 löntagardeklarationer granskas. 78 000 av dessa får besked i december. Av resterande 368 000 får 90-95 procent sin återbäring vid första tillfället. Dessa är i princip klara. Fem till tio procent får vänta till i september.

Region Östersund

( Västernorrland och Jämtlands län): 300 000 löntagardeklarationer granskas. De som inte har gjort några ändringar får sin eventuella återbäring vecka 33-34, som planerat. Färre än i fjol får vänta till i december. Man har koncentrerat personalresurserna på att granska löntagardeklarationerna tidigare än i fjol.

Helena Gunnarsson, Peter Pettersson

ARTIKELN HANDLAR OM