Edmund S Phelps får nobelpriset i ekonomi

MIN EKONOMI

Priset i ekonomi till Alfred Nobels minne tilldelas 73-årige amerikanen Edmund S Phelps, verksam vid Columbia University, New York.

Foto: Edmund S Phelps.

Phelps, född 1933, är professor vid Columbia University i New York sedan 1971. Han tilldelas priset på tio miljoner kronor för "sin analys av intertemporala avvägningar i makroekonomisk politik".

Phelps forskning har rört bland annat pris- och lönebildning, optimal beskattning och inflation samt ekonomisk tillväxt. Han är dock mest känd för sin formulering av hypotesen om naturlig arbetslöshet, den så kallade ”förväntningsutvidgade Phillipskurvan”.

Enligt den beror inflationen både på arbetslösheten och inflationsförväntningarna. Han kunde därmed visa hur dagens politik bestämmer förutsättningarna för den framtida stabiliseringspolitiken, skriver akademien.

Ökat förståelsen

Pristagaren har gett viktiga bidrag till förståelsen om hur inflation och arbetslöshet bör vägas mot varandra. ”Han har betonat att det inte bara är frågan om sparande och kapitalbildning, utan också balansen mellan inflation och arbetslöshet, i grunden gäller hur välfärd ska fördelas över tiden”, enligt akademien.

Phelps analyser har enligt aklademien fått stor betydelse för såväl nationalekonomisk teori som makroekonomisk politik.

Analyser klargjorde också de begränsningar som politiken arbetar inom och som man tidigare inte varit tillräckligt medveten om.

Ändrade den ekonomisk politiken

Följden har blivit att makroekonomisk politik förs på ett helt annat sätt än tidigare, enligt akademiens motivering.

Hans studier har bland annat lett till att centralbankerna i dag baserar sina räntebeslut på andra grunder än tidigare.

Ett annat område som Phelps sysslat med är avvägningen mellan välfärd vid olika tidpunkter. Genom att satsa på investeringar i både fysiskt kapital och i humankapital kan dagens generation öka välfärden för kommande generationer. Phelps har klarlagt vilka fördelningskonflikter mellan generationerna som kan uppkomma.

Karin Henriksson, Anna Lindström, TT

ARTIKELN HANDLAR OM