Svårare för framtidens pensionär att låna

Av:  Helena Wande/TT

En undersökning från Skandiabanken indikerar att framtida pensionärer kan få svårare att beviljas nytt bolån. Arkivbild.
En undersökning från Skandiabanken indikerar att framtida pensionärer kan få svårare att beviljas nytt bolån. Arkivbild.

Ett långt arbetsliv och vinst på tidigare bostad verkar inte räcka. I flera större svenska städer riskerar framtidens pensionärer att nekas nya bolån, enligt en undersökning.

En medelinkomsttagare som i dag är 40 år och arbetar hela sitt yrkesliv kan inte räkna med att kunna flytta som pensionär. I Skandiabankens undersökning utgår man från ett typfall med en person som går i pension vid 67 års ålder, det vill säga om 27 år, som aldrig varit sjukskriven eller föräldraledig och har en bostadsrätt som vid försäljning kommer att ge en vinst. Om reglerna för bolån, som gällde före pandemin, fortsätter att gälla skulle den personen inte ha möjlighet att köpa en ny likvärdig bostad (tre rum och kök) med en belåningsgrad på drygt 50 procent i nio av 20 större svenska städer.

– Vi kan konstatera att en som är medelinkomsttagare i dag och som gör allting rätt' och som vill flytta vid 67 år inte säkert kommer att ha den frihetsgraden, säger Johanna Cerwall, vd för Skandiabanken.

Låga pensioner

Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö finns exempelvis Halmstad, Linköping och Visby bland de städer där en framtida pensionär kan få problem med att få nytt bolån.

– Det är inte bara ett storstadsfenomen, säger Johanna Cerwall.

Stigande bostadspriser och strängare krav för att få bolån är några av faktorerna som gör det svårt för pensionärer att få lån. Men också att många pensionärer kommer att få en förhållandevis låg andel av slutlönen i pension.

– Om du får 60–70 procent av slutlönen i pension, då blir det svårt. Är man två hjälper det normalt sett kalkylen, men även där kan det ha varit någon som haft perioder då man inte har jobbat heltid, säger Johanna Cerwall.

Följden blir ytterligare en så kallad inlåsningseffekt, en försämrad rörlighet, på bostadsmarknaden, enligt henne.

– Nu har vi räknat 27 år framåt, men det kommer att växa fram successivt och bli värre och värre. Vi ser redan nu exempel på personer som har svårt att flytta, säger Johanna Cerwall.

Stränga låneregler

Krav på en viss disponibel inkomst är det som redan i dag gör det svårt för en del pensionärer att få lån.

Bankerna gör en så kallad kvar att leva på-kalkyl för att beräkna hur mycket pengar som finns kvar efter skatt och kostnader. Generellt ställs samma krav på pensionärer som på löntagare, att man ska klara en boränta på mellan 6–8 procent för att ett lån ska beviljas, enligt Fredrik Pettersson på Konsumenternas bank- och finansbyrå.

– Hamnar du på plus i den kalkylen, ja, då får du låna. Får du nej, får du pröva att ansöka om ett mindre belopp, säger han.

Det betyder också att det inte är säkert att få lån även om man äger ett boende som kommer att säljas med vinst.

– Bankerna tittar främst på disponibel inkomst och återbetalningsförmåga, säger Fredrik Pettersson.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu