Varnar för hyreschock efter stigande inflation

Hyresgästföreningen vill se kompensation

Hyresgästföreningen flaggar för att hyresgäster kan få det extra tufft till följd av den höga inflationen.

Man vill därför se stödinsatser riktade enbart till hyresgäster.

– Regeringen har ryckt ut till förmån för villa- och bilägare. Nu är det dags att hyresgäster kompenseras, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

I Sverige finns det cirka tre miljoner hyresgäster. I en färsk enkätundersökning från Hyresgästföreningen konstateras det att den här gruppen upplever högre ekonomisk stress än exempelvis bostadsägare.

När inflationen nu är uppe på de högsta nivåerna sedan början av 1990-talet varnar Hyresgästföreningen för att deras situation kan komma att ansträngas ytterligare.

– Hyresgäster har sämre ekonomi. De har inte bolån som äts upp av inflationen till skillnad från de som äger sitt boende. I stället kommer hyresvärdarna vilja kompensera sig genom att ställa högre hyreskrav, säger Martin Hofverberg.

Han menar att hyresgästerna kan få det svårare att klara utgifter som mat, transport och andra basala kostnader.

– Om den här kostnadschocken faktiskt fastnar så är det hyresgästerna som är den grupp som har minst marginaler. De har svårast att klara plötsliga förändringar och har minst sparade pengar.

Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.
Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Befarar höjda hyror

Än så länge har man inte sett att fastighetsägarna har börjat begära högre hyror, men Martin Hofverberg tror att det kommer att ske senare i år.

– Hyreskraven kommer in i slutet av året. Vi ser framför oss att fastighetsägarna kommer att komma in med högre krav då.

Är det inte rimligt att höja hyrorna om fastighetsägarna får ökade omkostnader?

– Vi tycker att det är dags för hyresgästerna att bli kompenserade och att fastighetsägarna tar ansvar genom att inte höja hyreskraven. Fastighetsägarna har fått högre hyror de senaste åren och då är det rimligt att även de får bära en del av de ökande kostnaderna. 

Vill se statligt stöd

Hyresgästföreningen vill även se stöttning från statligt håll och efterfrågar nu ett stöd för hyresgäster.

– Vi rör oss i snabb takt mot en levnadskostnadskris och det kommer att slå hårdare mot hyresgäster. Vi måste prata om hur de ska kunna kompenseras. 

ARKIVBILD. Hyreshöjningar kan drabba hyresgäster efter inflationssmockan.
ARKIVBILD. Hyreshöjningar kan drabba hyresgäster efter inflationssmockan.

Martin Hofverberg anser att ett stöd till hyresgäster vore det mest rättvisa då bil- och villaägare har kompenserats för höjda el- och drivmedelskostnader.

– Det är hyresgästerna som har minst över till andra saker. När de kostnaderna går upp kommer det att märkas mest för dessa personer. Vi kan se att gruppen hyresgäster har väsentligt mycket mindre marginaler än bostadsägare.

Är det inte upp till personerna själva att planera sin ekonomi?

– Jamen, det kan man ju säga om bilister och villaägare också. Men nu har vi en situation som har uppstått väldigt plötsligt. Samhället borde hjälpa den här gruppen precis som villaägarna.

Fastighetsägarna: ”Extrem situation”

Branschorganisationen Fastighetsägarna menar å sin sida att höjda hyror är nödvändigt för att landets hyresrätter ska kunna utvecklas.

– Det här är en situation som är väldigt extrem. Vi ser en kraftig kostnadsutveckling i samhället. Det är både kvardröjande effekter av pandemin men även följder av kriget i Ukraina. Det påverkar vanliga hushåll när priserna på varor och tjänster stiger. En av de tjänsterna är boendet i hyresrätt, säger Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna.

Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna.
Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna.

Han pekar bland annat på ökade bygg- och underhållskostnader som skapar tryck på hyresförvaltningarna.

– Marginalerna i verksamheterna har krympt. På sikt blir det problem för hyresrätten. Precis som i alla andra branscher måste priset på den kostnaden, som i det här fallet kallas  hyra, öka om vi vill ha hyresrätter även i framtiden.

Hur ska ni agera för att det inte ska drabba hyresgästerna för hårt?

– Det är en pressad situation för alla. Alla drabbas av ökade kostnader på grund av pandemin. Men hyresvärdar strävar efter att bedriva verksamheten så kostnadseffektivt som möjlig för att minska behovet av hyreshöjningar. Det viktigaste är dock att kunna erbjuda hyresgästerna ett bra boende.

Hur mycket vill ni höja hyrorna med?

– Det vågar jag inte svara på. Vi får se hur världen ser ut när förhandlingarna börjar i slutet av sommaren.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu