Beslut: Så ska hyrorna sättas i höst

Vivvi Alström/TT

Publicerad 2022-05-10

Fem faktorer kommer att styra hyressättningen i höst. Arkivbild.
Fem faktorer kommer att styra hyressättningen i höst. Arkivbild.

Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen har enats om fem punkter som ska underlätta de kommande hyresförhandlingarna. Hyresgästföreningen beskriver beslutet som historiskt.

Hyresgästföreningen har tillsammans med Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta kommit överens om en ny, gemensam rekommendation för hur hyrorna ska sättas. Rekommendationen kommer att beröra cirka tre miljoner hyresgäster i hela landet.

– Att alla parter nu har ett gemensamt underlag för den årliga hyressättningen är historiskt. Det har vi aldrig haft tidigare, säger Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

De förhandlande parterna ska hädanefter utgå från fem ekonomiska punkter för att bestämma hur stor hyreshöjning som är rimlig.

Lokal hänsyn

Hänsyn kommer bland annat att tas till inflation och ränteutveckling men också till lokala kostnader för bland annat el, värme och underhåll.

– För hyresgästen innebär det här att hyrorna även i fortsättningen ska förhandlas kollektivt. Vi får inflytande över boendekostnaden, vi får förhoppningsvis rimligare hyror och även en bättre förutsägbarhet i utvecklingen av hyrorna, säger Marie Linder.

Hon välkomnar särskilt punkten om att att mer hänsyn ska att tas till var i landet man bor:

– Det är viktigt att de lokala förutsättningarna speglas i den årliga hyresjusteringen. Det är skillnad på att bo i Kiruna och i Stockholm.

Istället för att göra en prognos över hyreskostnaden kommer man nu att utgå ifrån hur de faktiska, lokala kostnaderna har sett ut bakåt i tiden.

– Det kommer att avspeglats i hyressättningen, säger Marie Linder.

Snabbare förhandlingar

De nya rekommendationerna ska användas från och med höstens förhandlingar.

– Hyresförhandlingar har en tendens att vara konfliktfyllda och ta tid. En orsak är att parterna ofta kommer till förhandlingen med olika utgångspunkter, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna.

Han tror att förhandlingarna kan bli både snabbare och smidigare i framtiden.

– Nu har vi en gemensam bottenplatta att utgå ifrån och alla är överens om att upplägget är klokt. Vi får se höstens förhandlingar som en prövotid.

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu