Så påverkas din ekonomi av höstbudgeten

Här är några av de viktigaste reformerna

Förra året dominerades höstbudgeten av krisåtgärder och stödpaket.
I år handlar den snarare om att sätta fart på den svenska ekonomin igen.

– Det är ingen målgrupp som får väldigt mycket mer i plånboken, säger Américo Fernández, privatekonom på SEB.

Stora delar av den höstbudget som finansminister Magdalena Andersson (S) lade fram på måndagsmorgonen var kända på förhand.

Det gäller bland annat den generella skattereduktionen på en dryg hundralapp per månad för alla med förvärvsinkomster över 22 000 kronor i månaden. Andra förslag som presenterats den senaste månaden är höjningen av bostadstillägget och höjningen av sjukpenningen.

– Det här är en budget som ska ta Sverige framåt efter pandemin, säger finansministern.

Många äldre får höjt bostadstillägg

Américo Fernández på SEB beskriver reformknippet som spretigt.

– När man räknar på vilka grupper det är som faktiskt får del av satsningarna så är det en tydig inriktning på hushållen med lite svagare ställning: sjuka, pensionärer, ensamstående. Men när man tittar på de enskilda förslagen så är det inte lika mycket pengar i plånboken, säger han.

290 000 pensionärer med bostadstillägg får 200-450 kronor mer i månaden när taket för bostadstillägget höjs samtidigt som konsumtionstillägget höjs.

Vill se familjevecka nästa år

De totala utgifterna i budgeten ligger på drygt 1 000 miljarder kronor. Luntan innehåller nya satsningar för runt 74 miljarder.

En av nyheterna som kom strax före budgetsläppet var att regeringen vill skjuta till fem miljarder extra till sjukvården. Pengarna ska bland annat gå till att korta de köer som uppstått under coronapandemin.

Vidare ska S-löftet om familjeveckan ska infrias nästa år. Det innebär att föräldrar med barn mellan 4 och 16 år kan vara hemma i sex dagar med 80 procent av lönen.

– Man ska vara med barnet. Det är det som är poängen. Det handlar om att skapa rättvisare förutsättningar för föräldrar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.


Budgetförslagen som påverkar din ekonomi

 
Yrkesverksamma

 • SÄNKT SKATT Den skattereduktion som infördes för låg- och medelinkomsttagare vid årsskiftet föreslås utökas med 1 320 kronor till totalt 2 820 kronor nästa år. Även pensionärer omfattas av sänkningen. För att få del av hela skattereduktionen krävs en förvärvsinkomst på minst 265 000 kronor per år, vilket motsvarar drygt 22 000 kronor i månaden. Den genomsnittliga totala pensionen cirka 20 000 kronor i månaden så många pensionärer kommer att en skattereduktion som är något mindre än de flesta yrkesverksamma.
  I plånboken: Upp till 110 kronor mer i månaden.
 • SKATTELÄTTNAD FÖR A-KASSA Kostnaden för att vara med i a-kassan sänks genom en skattereduktion på 25 procent av avgiften. Det innebär en skattesänkning på ungefär 400 kronor per år för de flesta a-kassor.
  I plånboken: Du som är med i a-kassan får 20-45 kronor mer att röra dig med per månad, beroende på hur hög avgiften är.
 • KORTARE KARENSTID FÖR A-KASSAN Regeringen vill tillfälligt minska antalet karensdagar till a-kassan från sex till två dagar under 2022. Ska gälla tillfälligt från den 3 januari 2022 till den 1 januari 2023.

Sjukskrivna

 • SJUKPENNINGEN HÖJS Taket för sjukpenningen ska enligt förslaget höjas så att den maximala sjukpenningen höjs från 821 kronor till 1 027 kronor per dag.
  I plånboken: 206 kronor mer per dag för dig med sjukpenning.
 • SÄNKT SKATT FÖR SJUKERSÄTTNING Skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster försvinner. I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt cirka 10 000 kronor mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar. I plånboken: 833 kronor mer i månaden för dig med sjukersättning.
 • FÖRLÄNGD SJUKPENNING Långtidssjukskrivna ska få möjlighet att få sjukpenning även efter 365 dagar. Regeringen föreslår att den bortre gränsen ska flyttas till 550 dagar från och med den 1 februari nästa år. Det ska även bli lättare att få jobba deltid under sjukskrivningen.

Pensionärer

 • TRYGGHETSPENSION Ska ge större möjligheter för äldre personer att beviljas sjukersättning de sista åren av arbetslivet. Tanken är att regeländringen ska fungera som en ventil för personer med slitsamma jobb som annars hade varit tvungna att ta ut pension i förtid för att klara sig. Ventilen ska gälla de sista fem åren för sjukersättning, vilket i dagsläget innebär från och med 60 års ålder. Föreslås börja gälla från och med 1 juli nästa år.
  I plånboken: 5-6 procents högre total pension för varje år som en person under 65 kan vänta med pensionsuttaget.
 • HÖJT BOSTADSTILLÄGG Taket för bostadstillägget för pensionärer höjs till från 7 000 till 7 500 kronor i månaden. Samtidigt höjs konsumtionstillägget, som ingår i bostadstillägget oavsett belopp, med 200 kronor.
  I plånboken: 200-450 kronor mer i månaden beroende på hur stort bostadstillägg man har.

Familjer

 • HÖJT UNDERHÅLLSSTÖD Underhållsstödet till ensamstående föräldrar med barn i åldrarna 7-10 år höjs.
  I plånboken: 150 kronor mer i månaden per barn.
 • FAMILJEVECKA från april 2022. Satsningen kommer kosta 3,5 miljarder kronor.
  Familjeveckan innebär att föräldrar till barn mellan 4 och 16 år kan vara hemma och få ut 80 procent av inkomsten totalt sex dagar per år - tre dagar per förälder. Den som är ensam vårdnadshavare får själv disponera alla sex dagar.

Bilägare

 • HÖJD BILSKATT Bonus malus-systemet ändras även nästa år. Malus-skatten, alltså straffskatten för nya bilar med stora koldioxidutsläpp, höjs ytterligare. Även bonus-delen ändras. Kraven för att få miljöbonus skärps från 60 till 50 gram koldioxid per kilometer. Samtidigt sänks maxbonusen för laddhybrid sänks med 10 000 kronor.
  I plånboken: För en ny bensindriven Volvo V60 med basmotorn (B3 mildhybrid, 142 g koldioxid/kilometer) innebär det en skattehöjning på 1 730 kronor per år.

Diverse olika budgetförslag

 • SKATTEFRI UTHYRNING För att stimulera delningsekonomin föreslås att man ska får rätt att hyra ut sina verktyg, båtar och andra tillhörigheter för upp till 20 000 kronor skattefritt varje år.
 • BILLIGARE SKOREPARATIONER För att få flera att reparera och underhålla sina grejer istället för att köpa nya föreslås en halvering av momsen för reparationer på skor och cyklar, från 12 till 6 procent.
 • MER PENGAR TILL POLISEN I år har polisen gått med ett kraftigt underskott. Nästa år föreslås därför anslagen öka med en halv miljard kronor.
 • ARBETSMARKNAD En rad satsningar på arbetsmarknad och åtgärder mot arbetslöshet föreslås. Bland annat satsas 1,2 miljarder kronor på matchningstjänster för arbetssökande, 425 miljoner kronor på arbetsmarknadsutbildningar, 701 miljoner kronor på extratjänster och introduktionsjobb för dem som står längst från arbetsmarknaden.
 • BÄTTRE SMÅVÄGAR 750 miljoner kronor satsas på det finmaskiga vägnätet på landsbygden.
 • UPPFRÄSCHNING AV GÖTA KANAL 82,6 miljoner kronor satsas på upprustning av den 189-åriga kanalen.
Luntan.
Luntan.
Américo Fernández
Américo Fernández

Ventil för utslitna

En reform som kommer att gynna blivande pensionärer är den så kallade trygghetspensionen.

Den innebär ökade möjligheter att få sjukpenning i slutet av arbetslivet för att den som slitit ut sig på jobbet inte ska behöva börja ta ut pension i förtid.

– På sikt kommer det här att innebära en betydlig förbättring för dem i form av högre pension än de annars skulle ha fått, säger Américo Fernández.

Förslag om familjeveckan

Regeringen vill också införa familjeveckan från april 2022, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till TV4 Nyheterna.

Satsningen kommer kosta 3,5 miljarder kronor.

Familjeveckan innebär att föräldrar till barn mellan 4 och 16 år kan vara hemma och få ut 80 procent av inkomsten totalt sex dagar per år - tre dagar per förälder. Den som är ensam vårdnadshavare får själv disponera alla sex dagar.

– Det är ett speciellt läge där regeringen behöver gå försiktigt fram. Och går man fram med det här förslaget, som oppositionen inte är vänligt inställd till, så tror jag det beror på att man har haft underhandskontakter i riksdagen och verkligen tror på att det här kommer att accepteras av riksdagen. Jag har svårt att tänka mig att man skulle lägga fram något som man inte tror kan gå igenom i riksdagen, säger Américo Fernández.


Liverapport: Budgeten presenteras

I dag presenterade finansminister Magdalena Andersson regeringens höstbudget. Luntan lades på riksdagens bord på morgonen och därefter väntade reaktionerna från övriga riksdagspartier. Följ Aftonbladets liverapportering här. 

Fastnålat inlägg
20 september 2021 kl 11.37Ebba Thorneus
DELA

– Att ge mer pengar till de som inte jobbar riskerar att leda till den politik som gjorde att många stod utanför arbetsmarknaden. Det är fel väg att gå att satsa mer pengar på de som inte jobbar. Det kommer att erodera välfärden.

Skriv inlägg
 • Ebba Thorneus

  Finansminister Magdalena Andersson (S) menar att det är svenska folket som har varit i åtanke när man har utformat budgeten, framför andra partier.

  – Men det har även funnits förslag från Centerpartiet och Vänsterpartiet har drivit. Den hade sett annorlunda ut om bara vi i S hade lagt fram den, men som helhet finns det förslag som kommer stärka jobben tillväxten och öka tryggheten för svenska folket.

  På frågan om det är realistiskt att få igenom familjeveckan säger Magdalena Andersson att det handlar om hur partierna i riksdagen väljer att agera.

  – Det är en frihetsreform.

 • Ebba Thorneus

  Vidare säger hon att allt färre ska försörja alltfler.

 • Ebba Thorneus

  – Det är ett misslyckande för politiken.

 • Ebba Thorneus

  – Detta är inte bara ett problem för de som inte har ett jobb att gå till, utan det oroar mig att regeringen lägger en budgeten med samma politk som man lagt de senaste sju budgetarna.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu