Ny rapport: Hyreschock med marknadshyror

Av: 

Stefan Hesserud Persson

Hyrorna i Stockholm skulle höjas med i snitt 50 procent, enligt Hyresgästföreningen.
Hyrorna i Stockholm skulle höjas med i snitt 50 procent, enligt Hyresgästföreningen.

Bostadsmarknad

Kraftiga hyreshöjningar på 50 procent eller mer.
Det skulle bli resultatet om marknadshyror infördes i Sverige, enligt en ny undersökning från Hyresgästföreningen.
– Många människor skulle inte ha råd att bo kvar, säger chefsekonomen Martin Hofverberg.

Debatten om marknadshyror lever. Det anser åtminstone Hyresgästföreningen, som pekar på att samtliga allianspartier numer driver på för friare hyressättning.

Man har därför låtit konsultföretaget Ramböll undersöka hur marknadshyror skulle påverka hyresnivåerna i fyra svenska städer: Stockholm (hela länet), Göteborg, Halmstad och Helsingborg.

80 procent på Norrmalm

Resultaten visar bland annat att:

  • hyreshöjningarna för en tvårumslägenhet i Stockholms kommun skulle landa på i genomsnitt 50 procent, i Göteborg på mellan 32 och 50 procent, i Halmstad på 31 procent och i Helsingborg på 24 procent.
  • hushållen som får hyreshöjningar skulle få en minskad konsumtionskraft med mellan sex och 15 procent.
  • på Norrmalm i Stockholm skulle hyran för en genomsnittlig tvårumslägenhet höjas från dagens 6 800 kronor i månaden, till 12 200 kronor – en höjning med 80 procent.

– Vi ser att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar, inte bara i innerstäder, utan i samtliga undersökta kommuner utom Norrtälje. Det innebär att om det råder bostadsbrist på en ort, får man räkna med kraftiga hyreshöjningar även i mer perifera lägen, kommenterar Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg.

I dag förhandlas hyrorna fram mellan parterna på hyresmarknaden enligt det så kallade bruksvärdessystemet, alltså det praktiska värde lägenheten har ur hyresgästens synvinkel. Hänsyn tas till bland annat lägenheten och fastighetens standard och läge när hyran sätts.

ANNONS

Se över ditt bolån – kontrollera direkt och få gratis hjälp av rådgivare

Extern länk från Compricer

Läs mer

S: Radikal förändring

Det är ett system de rödgröna partierna vill behålla. Finansminister Magdalena Andersson (S), som tagit del av Hyresgästföreningens rapport, anser att fri hyressättning skulle få stora negativa konsekvenser.

– Det skulle bli otryggare för vanliga hushåll. Många skulle riskera tvingas flytta. Det vore en mycket radikal förändring, som inte heller skulle leda till ökat bostadsbyggande, säger hon.

Moderaterna beslutade på sin partistämma i oktober förra året, efter påtryckningar från MUF, att verka för ”ett mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet”. Men det betyder inte marknadshyror, enligt partiets bostadspolitiske talesperson Mats Green:

”Hyresgästföreningens motstånd mot marknadshyror är obegriplig då det inte finns något riksdagsparti som lagt fram ett sådant förslag. Moderaterna vill se en blocköverskridande överenskommelse om bostadsmarknadens funktionssätt, inklusive en ansvarsfull infasning av ett nytt och mindre reglerat hyressättningssystem i hela beståndet” skriver han i ett mail.

Centerpartiet vill se ”friare hyressättning” på hela hyresmarknaden, medan Liberalerna och Kristdemokraterna vill ha marknadshyror för nyproducerade lägenheter.

SD öppna för samtal

Sverigedemokraterna säger sig däremot vilja behålla dagens bruksvärdessystem.

– Vi är kritiska till att införa marknadshyror, eftersom det sannolikt skulle leda till kraftigt höjda hyror. Vi anser att dagens bruksvärdessystem, med eventuella justeringar, är bra, säger partiets bostadspolitiske talesperson Roger Hedlund.

Man öppnar dock för att diskutera frågan:

– Om den skulle ingå i ett större sammanhang utesluter vi inte att diskutera marknadshyror. Men det är ingenting vi i första hand skulle vilja förändra.

Anhängare av marknadshyror anser att det skulle leda till ökat bostadsbyggande och ökad rörlighet på hyresmarknaden.

Den bilden delas inte av Hyresgästföreningen.

– Om man tittar på andra länder som infört fri hyressättning så ser man inte att det ökat byggandet. Rörligheten skulle möjligen öka, men till priset av minskad trygghet då många människor inte har råd att bo kvar, säger Martin Hofverberg.

Fakta: Om undersökningen

  • Hyresgästföreningen har låtit Ramböll undersöka hur fri hyressättning, eller marknadshyror, skulle påverka hyresnivåerna i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Helsingborg.
  • För att räkna fram marknadsmässiga hyror har man utgått från hur en hyresrätt skulle värderas om den vore en bostadsrätt, och hur stor den marknadsmässiga andrahandshyran i så fall skulle vara.
Publisert:

LÄS VIDARE

Mäklaren avslöjades med att använda ”lockpriser”

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadsmarknad

Bostadspolitik

Hyresgästföreningen

Stockholm

Göteborg

Halmstad

Helsingborg