Penser överklagar Nordeadom till HD

MIN EKONOMI

STOCKHOLM.Finansmannen Erik Penser vill att Högsta domstolen ska ta upp hans stämning mot Nordea. Penser har tidigare förlorat i både tingsrätt och hovrätt.

  Tvisten mellan Penser och hans bolag Yggdrasil och Nordea, dåvarande Nordbanken, har sitt ursprung i början av 90-talet då finanskrisen drabbade företag och banker. Penser pressades hårt och fick lämna ifrån sig kontrollen över företaget Nobel till Nordea.

  Nordea sålde senare Nobel till holländska Akzo och gjorde en vinst på 5,4 miljarder kronor.

  Penser stämde Nordea på 3,4 miljarder kronor, vilket motsvarar mellanskillnaden på vad Penser fick för aktierna i Nobel och vad Nordea fick vid försäljningen till Akzo. I hovrättsförhandlingen justerades kravet ned till 2,8 miljarder kronor plus ränta.

  Den eniga hovrätten avvisade Pensers krav och slog i sin dom fast att Penser skulle betala både Nordeas och sina egna rättegångskostnader på cirka 100 miljoner kronor.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM