Här är Sveriges nio nya städer

avStefan Hesserud Persson

Foto: Johnér
Regeringen vill bygga nya städer från grunden.

Sverige ska få nio helt nya städer och stadsdelar med totalt 100 000 nya bostäder.
De planerna har regeringen presenterat.
– Det här är en unik chans, säger utredaren Johan Edstav.

Bostadsbristen i Sverige är fortsatt stor. Inte minst ekonomiskt svagare grupper har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden.

För att bygga bort problemen lanserade regeringen förra året planer på att från grunden skapa helt nya städer och stadsdelar, med totalt tiotusentals nya bostäder, i kollektivtrafiknära lägen till våra större städer.

Inget nytt miljonprogram

Nu har nio områden presenterats där regeringen tillsammans med kommunerna vill bygga totalt 100 000 nya bostäder.

– Det här är en unik chans att göra något helt från grunden. Segregationen har tyvärr ökat de senaste decennierna. Nu ska vi försöka att inte upprepa misstagen från miljonprogrammet på 60- och 70-talet, sa regeringens utredare Johan Edstav i samband med en pressträff.

En förutsättning för att städerna ska kunna byggas är att statlig infrastruktur också byggs ut – till exempel med fyrspår mellan Stockholm och Uppsala.

Kan gå på 20 år

Johan Edstav räknar med att allt kan vara klart på ”ett par decennium”.

– De senaste 50 åren har byggtakten i Sverige varierat kraftigt, vilket gör det utmanade att säga hur snabbt det kan gå. Men om konjunkturen håller i sig kan det gå på ett par decennium att få allt färdigbyggt, säger han.

Johan Edstav ska nu under hösten fördjupa förhandlingarna med de berörda kommunerna och redovisa sina slutsatser senast den 31 december i år.

Här är de nio nya städerna och stadsdelarna regeringen vill gå vidare med:

Landvetter södra (Härryda kommun) – 10 000 bostäder

Foto: Johnér
Landvetter

I Landvetter mellan Göteborg och Borås vill regeringen bygga en helt ny stad med 10 000 bostäder. Området är idag knappt bebyggt alls.

– Det finns ett stort bostadsbehov i Västsverige och i Göteborg med omnejd. Det här är ett tekniktungt industriellt område i Sverige där det finns goda möjligheter för företag att testa nya, innovativa lösningar, säger Johan Edstav.

Segersäng (Nynäshamns kommun) – 7–10 000 bostäder

I Segersäng norr om tätorten Nynäshamn finns idag en tågstation, men i övrigt lite bebyggelse. Här tänker sig regeringen en ny tätort med uppemot 10 000 nya bostäder.

– Här finns möjligheter till ett naturnära boende. Det ligger bara tre kilometer från havet och det finns redan ett stationsläge, säger Johan Edstav.

Hemfosa (Haninge kommun) – 12 000 bostäder

En liten bit norr om Segersäng ligger Hemfosa. Precis som i fallet Segersäng finns här redan en tågstation, men tämligen lite övrig bebyggelse. I framtiden skulle det kunna byggas 12 000 nya bostäder.

– Här finns det stora möjligheter att skapa en fossilfri stad med betoning på gång och cykel, eftersom stationen har ett väldigt centralt läge. Här kan man minimera användningen av bil, säger Johan Edstav.

Alsike och Nydal (Knivsta kommun) – 10 000 plus 12 000 bostäder

Foto: Knivsta kommun
Knivsta

I de södra delarna av tätorten Knivsta, mellan Uppsala och Stockholm, finns det redan en del bebyggelse, men det skulle enligt Johan Edstav kunna tillkomma ytterligare 12 000 bostäder.

Alsike strax norr om Knivsta består idag till stor del av villabebyggelse. Här skulle det kunna byggas 10 000 nya bostäder.

– Med en ny järnvägsstation finns goda förutsättningar att nå en högre exploateringsnivå med tätare bebyggelse, säger Johan Edstav.

Bergsbrunna och södra staden (Uppsala kommun) – 33 000 bostäder

I Bergsbrunna och södra staden i Uppsalas södra delar skulle två nya ”stadsnoder” med totalt 33 000 nya bostäder kunna byggas. Men det förutsätter att det byggs fyrspår mellan Stockholm och Uppsala.

– Det behövs också ett nytt stationsläge i Bergsbrunna, säger Johan Edstav.

”Nysala” (Uppsala och Knivsta kommun) – 20 000 bostäder

Den nya tilltänkta tätorten på kommungränsen mellan Uppsala och Knivsta går under arbetsnamnet Nysala. Denna tätort är tänkt att byggas på längre sikt, säger Johan Edstav.

Näringen (Gävle kommun) – 4–6 000 bostäder

I Gävle skulle det kunna byggas en ny centralt belägen stadsdel i det gamla banområdet med mellan 4–6 000 nya bostäder.

– I och med att ostbanan får en ny sträckning möjliggörs bebyggelse på den gamla bangården, säger Johan Edstav.

ARTIKELN HANDLAR OM