Datorägare slipper betala tv-licens

Det blir ingen tv-avgift för de som endast tittar på tv via en dator.

Det slog Högsta förvaltningsdomstolen fast i dag.

Den som redan betalat tv-avgift för sin dator får inte tillbaka pengarna, enligt Radiotjänst.

En dator med internetkoppling är ingen tv-mottagare. Därför behövs ingen tv-licens för den som bara tittar på tv via en dator, enligt ett avgörande i dag.

Slipper betala

Radiotjänst har tidigare beslutat att tv-avgift ska utgå för den som har en dator med internetuppkoppling. Detta eftersom SVT gjort sitt schemalagda programutbud tillgängligt via SVT-play. Ett antal personer som krävts på avgift av Radiotjänst har överklagat beslutet. Både förvaltningsrätten och kammarrätten gick på Radiotjänsts linje. Men när översta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, tittade på ett beslut om en person som krävts på tv-avgift för en dator under februari till maj 2013 rev man upp domarna.

Så motiveras domen

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) motiverar domen med att datorer inte i första hand är avsedda att ta emot tv-signaler – till skillnad från en tv-apparat. 

HFD skriver: ”begreppet ”avsedd” i detta sammanhang närmast innebära att en teknisk utrustning ska vara ”gjord för”, ”tilltänkt för” eller”ämnad för” att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program för att anses utgöra en tv-mottagare. Begreppet för tanken till att det skulle krävas att den tekniska utrustningen skulle vara särskilt konstruerad för att ta emot utsändningar av tv-program för att anses vara en tv-mottagare”.

Oklara besked från Radiotjänst

Radiotjänst gick först ut med ett pressmeddelande där de tolkar domen som att innehav av datorer, mobiltelefoner och surfplattor inte räcker för att man ska behöva betala tv-licens.

”Radiotjänst betraktar domen som vägledande vilket innebär att vi nu återgår till tidigare tolkning och tillämpning, d.v.s. vi kommer inte längre att påföra radio- och tv-avgift för dator/surfplatta/mobiltelefon med internetuppkoppling”, skriver Radiotjänst i ett pressmeddelande.

Senare publicerar myndigheten dock en artikel på sin sajt som motsäger det. Efter ytterligare 20 minuter dras artikeln tillbaka, och man skriver återigen att man inte kommer att avgiftsbelägga datorer, surfplattor eller mobiler.

Inga pengar tillbaka

Dessutom skriver man nu att de som redan betalat avgifter för surfplattor och datorer före dagens datum inte får tillbaka sina pengar. Detta trots att den person som fått rätt i dagens dom får tillbaka sin betalning.

”Högsta förvaltningsdomstolens beslut innebär ny praxis fr o m 2014-06-13. Fram till detta datum har rättssystemet bekräftat tidigare praxis. Detta innebär att tidigare avgifter är korrekt påförda och kan ej återbetalas”, skriver Radiotjänst.

– Vi anser ju att vi har gjort rätt fram till i dag. Denna dom förändrar praxis och gäller framåt i tid. Vi kan inte utläsa av domen att det skulle vara någon retroaktivitet i detta, säger vd Carl-Gustav Johansson till TT.

Inte hållbar lösning

SVT:s vd Eva Hamilton kommenterar HFD:s dom i ett pressmeddelande:
"Högsta förvaltningsdomstolens dom i dag innebär att endast den del av befolkningen som har traditionella tv-apparater ska betala för hela svenska folkets användning av SVT:s, Sveriges Radios och UR:s utbud och tjänster. Det är varken rättvist eller en hållbar lösning för framtiden."

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) meddelar via sin pressekreterare Frida Jakobsson att hon inte kommer att kommentera domen.

– Radiotjänst har gjort en tolkning och tillämpning av lagen och Högsta förvaltningsdomstolen har fastslagit att den tolkningen är felaktig. Därför får Radiotjänst bemöta det här och svara på hur de kommer att agera, säger Frida Jakobsson.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN