Bankerna kan tvingas ersätta för bank-id-kapning

Av: 

Stefan Hesserud Persson

Bank-id

Bankerna ska i flera fall tvingas ersätta kunder som utsatts för bank-id-bedragare.
Det anser Allmänna reklamationsnämnden, ARN, efter en särskild prövning.
– De här personerna har verkligen blivit lurade, säger Britta Ahnmé Kågerman, chef för ARN.

Genom att ringa och utge sig för att vara bankanställda har de förmått kunder att använda sina mobila bank-id för att identifiera sig mot banken. Därigenom har bedragarna kunnat logga in på kontohavarnas internettbank – och länsa deras konton.

I andra fall har bedragare lyckats få kontohavaren att lämna ut svarskoder från en bankdosa.

Flera personer har på så vis blivit av med alla sina besparingar, samtidigt som bankerna svurit sig fria från ansvar.

Grov oaktsamhet

Bank-id-bedragare har lyckats tömma flera personers sparkonton på pengar.

Men nu har ARN prövat några av dessa fall i en så kallad utökad sammansättning, vilket innebär att besluten blir vägledande. Nämnden konstaterar att bankerna i många av fallen bör vara skyldiga att ersätta kunderna för de obehöriga uttagen.

Nämnden anser att kontoinnehavarna förvisso agerat grovt oaktsamt. De ska därför betala en form av självrisk på 12 000 kronor. Men därutöver ska banken stå för kostnaden i fem av sex prövade fall.

– De här personerna har verkligen blivit lurade, men lagen säger att om kontohavaren själv hjälpt till att lämna uppgifter, men inte förstått att det rör sig om ett bedrägeri, så ansvarar man upp till 12 000 kronor, säger Britta Ahnmé Kågerman, chef för ARN.

En får inget tillbaka

I ett av de prövade fallen anses dock kontohavarens agerande ha varit särskilt klandervärt. Den drabbade ska ha lämnat ut sin personliga svarskod från bankdosan till en okänd person vid upprepade tillfällen. Ersättningskraven på 120 000 kronor avslogs därför.

– Man måste titta på varje enskilt fall. Här tyckte vi att personen haft lite svårt att förklara vad som hänt, säger Britta Ahnmé Kågerman.

De fattade besluten blir alltså vägledande för framtiden.

–Bankerna brukar följa våra rekommendationer. Vi har konstaterat att kunderna inte kan styra över bankernas säkerhetslösningar. Där kan man fundera lite kring vad bankerna kan göra, säger Britta Ahnmé Kågerman.

Nordea välkomnar

Nordea, som är den bank som har flest kunder bland de ärenden som ARN nu har avgjort, ska nu gå igenom besluten.

– Vi tycker att det är bra att det kommit ett beslut. Nu ska vi noggrant analysera det här, säger bankens kommunikationschef Magnus Nelin till TT.

Han konstaterar att det är alldeles för tidigt att säga hur Nordea kommer att agera framöver när det gäller bank-id-bluffar.

– Vi tittar alltid på enskilda fall och gör våra bedömningar utifrån det.

Han vill inte heller kommentera vad banken gjort rent säkerhetsmässigt för att stoppa bedragarna.

– Vi arbetar ständigt med att utveckla säkerheten. Vi har också gått ut med information tillsammans med polisen och de andra bankerna.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - Låna tryggt & enkelt här.

Advisa

Publisert:

LÄS VIDARE

Nya metoden som kapar ditt bank-id

ÄMNEN I ARTIKELN

Bank-id

ARN, Allmänna reklamationsnämnden

Bedrägeri

Bank & finans