Mindre skillnad i rösträtt mellan Ericsson-aktier

MIN EKONOMI

Regeringsrätten: Ingen skatt för att omvandla aktierna

Nu är det grönt ljus för Ericsson att förändra rösträtten mellan bolagets A- och B-aktier.

Att omvandla B-aktier till A-aktier kommer inte att beskattas, har regeringsrätten meddelat. Därmed kan en extra bolagsstämma fatta det slutgiltiga beslutet i höst.

I februari i år presenterade bolaget sina planer på att minska skillnaderna i rösträtt mellan A- och B-aktier. En arbetsgrupp med styrelseordförande Michael Treschow i spetsen har tagit fram förslaget.

”För stor skillnad”

– Det är en diskussion som har funnits länge, säger Ericssons presstalesman Peter Olofsson till aftonbladet.se. Det anses vara för stor skillnad i rösträtt. Röstinflytandet står bland annat inte i proportion till satsat kapital, menar många.

Tidigare har B-aktiernas rösträtt varit en tusendel mot A-aktien. Enligt förslaget kommer B-aktiens röstvärde öka till en tiondel mot A-aktien.

Kan sälja och köpa omvandlingsrätter

Om förslaget går igenom får de som äger A-aktier en omvandlingsrätt per aktie. Omvandlingsrätten innebär att man kan omvandla en B-aktie till en A-aktie. Denna omvandlingsrätt kommer bara att gälla under en viss tid, och de som inte tänker utnyttja den kan sälja den till någon annan. Enligt Peter Olofsson kommer handel med omvandlingsrätter att ske på börsen. Några av de större ägarna erbjuder sig att köpa för 1,10 kronor styck.

Regeringesrättens förhandsbesked innebär att den som utnyttjar sin omvandlingsrätt inte behöver betala skatt för affären.

Storbolagens makt minskar

I och med förändringen kommer maktfördelningen i bolaget att förändras. A-aktiernas andel av rösterna minskar till knappt 30 procent. Om alla A-aktieägare som har rätt att omvandla B-aktier till A-aktier utnyttjar möjligheten ökar A-aktiernas röstandel till drygt 46 procent.

De största ägarna i Ericsson, Investor och Industrivärden, får genom rösträttsförändringen mindre andel av rösterna i bolaget. Investors röstandel är i dag 38,3 procent. Om alla A-aktieägare utnyttjar sin omvandlingsrätt minskar bolagets röstandel till 19,4 procent. För Industrivärdens del förändras röstandelen från 27,8 till 13,3 procent.

Någon gång i höst ska en extra bolagsstämma fatta det slutgiltiga beslutet i frågan.

Karin Klarström

ARTIKELN HANDLAR OM