Fler tror att bopriserna ökar

Fler tror att bostadspriserna stiger det kommande året. Det visar SEB:s boprisindikator.

Indikatorn steg med en enhet till 55 jämfört med förra månaden.

65 procent av de tillfrågade hushållen tror att bostadspriserna stiger, siffran i förra mätningen var 66.

Samtidigt minskar andelen som tror på fallande priser från 12 till 10 procent.

Andelen som tror på stillastående priser har ökat till 18 procent jämfört med 17 månaden innan.

Boprisindikatorn visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Hushållen har haft en stabil uppfattning om Riksbankens reporänta de senaste månaderna.

I den senaste undersökningen tror hushållen att reporäntan kommer att ligga på 0,89 procent om ett år, 14 punkter över dagens reporänta på 0,75 procent.

Undersökningen gjordes mellan den 25 mars och 2 april.

Aftonbladet Spara smart

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu