Hängslen och livboj

avZendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Pensionsportfölj 1

Räntefonderna för dig som vill leva tryggt och veta vad du får – även om det inte är så mycket.

Med premiepensionssystemets allra säkraste fondkombination är risken lika med noll för att du ska spela bort en enda premiepensionskrona under åren fram till pensionsdagen.

Men lika med noll är också chansen att du ska få hög pension.

Nedanstående fyra fonder har låga, eller i alla fall acceptabla, förvaltningsavgifter, vilket är av avgörande betydelse när det gäller räntefonder. De har också klarat sig bra jämfört med andra liknande fonder under de senaste åren.

Väljer du räntefonder kommer värdet av ditt sparande inte att svänga särskilt mycket. Pengarna växer i stället i takt med avkastningen på obligationer och andra räntebärande värdepapper. Det närmaste året kan du kanske hoppas på 4-5 procents värdetillväxt och långsiktigt bör det handla om 2-3 procent utöver inflationen.

Fondförslag:

De 18 portföljerna

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM