Tingsrätten avslår Nevs ansökan om rekonstruktion

MIN EKONOMI

Experten: "Situationen är mycket allvarlig."

Vänersborgs tingsrätt avslår biltillverkaren Nevs ansökan om rekonstruktion.

Enligt tingsrätten är de finansiella lösningar som Nevs presenterat "vaga och helt odokumenterade".

– Vi kommer att överklaga, säger Nevs kommunikationschef Mikael Östlund till Aftonbladet.

Beslutet om att avslå Nevs ansökan om företagsrekonstruktion lämnades i dag av Vänersborgs tingsrätt.

Nevs skrev i sin ansökan om företagsrekonstruktion att de ville "skapa mer tid för de pågående förhandlingarna".

– Vi har tagit del av beslutet från tingsrätten, och vi kommer att överklaga det, säger Mikael Östlund, kommunikationschef på Nevs.

Vad anser du om det tingsrätten skriver i sitt beslut?

– Vi har konstaterat vad de anfört, och vi väljer att ansöka om en överklagan eftersom vi vill ha en företagsrekonstruktion.

Vad händer om ni får nej?

– Jag vill inte spekulera i vad som ligger framför oss. Vi behöver mer tid för att slutföra förhandlingarna med de bolag vi samtalar med, säger Mikael Östlund.

Tidigare har Östlund sagt att rekonstruktionen är nödvändig för att rädda Nevs.

– Vi ser det som en förutsättning för att kunna föra förhandlingarna i hamn, har han sagt till TT.

"Inlett förhandlingar"

Enligt ansökan har Nevs "inlett förhandlingar med två globala fordonstillverkare." Men bolaget skriver att "förhandlingarna med de två ovannämnda fordonstillverkarna avseende investeringar dragit ut på tiden".

Vilka dessa fordonstillverkare är preciseras dock inte i ansökan. Rykten har gjort gällande att det handlar om indiska Mahindra och kinesiska Dongfeng.

Nevs uppger att prisförhandling pågår och att "ett bindande avtal förväntas kunna ingås inom den närmaste månaden".

"Inte säkrat likviditet"

Men tingsrätten i Vänersborg avslår alltså ansökan. Tingsrätten underkänner lösningarna som Nevs presenterar. I sitt beslut skriver tingsrätten också att Nevs inte har säkrat likviditet för att uppfylla sina förpliktelser.

En av de tre domarna i tingsrätten är dock skiljaktig, och menar att bolagets plan för en rekonstruktion "inte saknar realism".

"Det framstår inte som uteslutet att en företagsrekonstruktion skulle kunna leda till en framgångsrik rekonstruktion av bolagets verksamhet", skriver han.

Mikael Wickelgren, lektor i företagsekonomi vid högskolan i Skövde, beskriver läget för Nevs som kritiskt.

– Avslaget innebär att de inte får det skydd från fordringsägare och andra som vill driva in sina skulder som de hade hoppats på. Nu kan underleverantörer begära bolaget i konkurs, eller så kan Kronofogden starta utmätningar. Situationen för Nevs är mycket allvarlig, säger han.

Riskerna som Nevs står inför nu är flera: Bolaget kan begäras i konkurs av ett företag som de har skulder till, eller så kan fordringsägare kräva att Kronofogden driver in skulder genom utmätningar. En tredje möjlighet är att ett fack begär Nevs i konkurs på grund av uteblivna löner.

– Konkurshotet hänger över Nevs nu, precis som det gjorde tidigare. Det är ett pressat läge och man måste få in nya pengar, annars kommer situationen bara att förvärras, säger Mikael Wickelgren.

Kommer överklaga

Nevs har omkring 1 000 underleverantörer. De flesta har valt att avvakta förhandlingarna. Flera har dock vänt sig till Kronofogden med ansökningar om att få skulderna indrivna.
Det var i  juni 2012 som Saabs konkursbo köptes upp av det svensk-kinesiska konsortiet Nevs. Deras målsättning var, i första hand, att tillverka eldrivna Saab-bilar.

I mitten på maj i år stoppades all produktion vid fabriken i Trollhättan på grund av likviditetsproblem. Nyligen lämnade en underleverantör in en ansökan om att försätta Nevs i konkurs, men den drogs senare tillbaka.

Nevs uppger att bolaget är skyldigt sina leverantörer 400 miljoner kronor. Trots skulderna har Nevs betalat ut lön till sina anställda – fram tills nu.

Augustilönen har fortfarande inte kommit. Bolaget hade hoppats på att lönerna skulle betalas ut av en statliga lönegaranti, men det kräver att rekonstruktionen beviljas.
När Nevs kommer att överklaga tingsrättens avslag är i nuläget oklart.

– Vi har precis fått beskedet, och påbörjar arbetet nu, säger kommunikationschefen Mikael Östlund.
Det är hovrätten som prövar ärenden av den här typen. För att så ska ske krävs dock att rätten beviljar prövningstillstånd.

ARTIKELN HANDLAR OM