”Sätt stopp för löneökningar”

Av: David Nannini Nilsson

Publicerad:
Uppdaterad:

Företrädare för näringslivet vill stoppa löneökningar

Stoppa löneökningarna i de centrala avtalen mellan näringslivet och fackförbunden.

Det föreslår Svenskt näringsliv och ytterligare sex företrädare för näringslivet på DN Debatt i dag.

LO tillbakavisar förslagen:

– Det räddar inga jobb att sänka eller hålla igen på löner, säger Per Bardh, avtalssekreterare vid LO.

Företrädare för bland annat Svensk handel, Sveriges byggindustrier och Almega framför i dag på DN Debatt fyra förslag inför avtalsförhandlingarna 2010, då avtal ska träffas för cirka 1,5 miljoner medarbetare som är anslutna till Svenskt näringsliv medlemsorganisationer.

– Det bästa sättet att i lågkonjunkturen säkra jobben, och därmed möjligheterna till en fortsatt god reallöneutveckling, är att göra ett uppehåll med löneökningarna och lönefördelningarna i de centrala avtalen, skriver debattörerna.

”Paus för löneökningar”

De fyra förslagen som framförs är:

Paus för löneökningar. ”Ett uppehåll med löneökningarna och lönefördelningarna i de centrala avtalen”.

Lägstalöner som möjliggör nya jobb. ”Här är vi beredda att med de fackliga parterna driva frågan om fortsatta skattesänkningar för låginkomsttagare.”

Arbeta när arbete finns. ”Regler som medger för företag och medarbetare att kunna arbeta mer när arbete finns och kompensera det med ledighet under nedgångar”.

Rädda sunda företag i kris. ”Lokala anpassningar av kollektivavtalen. Här är vi beredda att tillsammans med våra fackliga parter begära offentlig delfinansiering för kompetensutveckling i företagen”.

– Är det nu inte dags att – av omsorg om de jobb som finns kvar – ompröva den reflexmässiga fackliga rollen som kravmaskin? skriver debattörerna.

– Sammanfattningsvis vädjar vi till våra fackliga parter att inte blåsa upp förväntningar som inte kan uppfyllas i avtalsrörelsen 2010, utan i stället fokusera på hur vi tillsammans kan säkra att vi har så mycket kvar som möjligt av de företag vi har – och att de dessutom kan göra en rivstart när konjunkturen väl vänder, skriver de.

”Självklart löneökningar”

Per Bardh vid LO tillbakavisar förslagen.

– Det här är såna krav som arbetsgivarorganisationer alltid har inför avtalsrörelser, säger han.

– Självklart ska vi ha löneökningar och de ska vara reallöneförbättringar, säger han.

Hur mycket högre löner kommer ni att kräva i nästa års avtalsrörelse?

– Vi har inte satt ned foten kring det i procent. I normaltider ligger det på 3-4 procent, så under 2010 kanske det ligger i underkant på det spannet.

Hur ser du på diskussionen om skattesänkningar för låginkomsttagare?

– Jag tror att vi måste föra ett resonemang om att vi i dag betalar för lite skatt, vi måste betala mer skatt – i synnerhet höginkomsttagarna. De har varit de stora vinnarna på den borgerliga politiken.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN