Rikaste gruppen fick 95 procent av alla pengarna

Uppdaterad 2022-06-28 | Publicerad 2022-06-09

Inkomster från aktie- och bostadsaffärer har blivit viktigare för svenskarnas privatekonomi. 

Men fördelningen blir allt mer ojämn.

Under 2020 gick 95 procent av alla kapitalinkomster till de tio procenten som tjänade mest, visar nya siffror från SCB.

Till kapitalinkomster räknas ränteintäkter, aktieutdelning, vinster från försäljning av bostäder och utdelning från fåmansbolag.
Till kapitalinkomster räknas ränteintäkter, aktieutdelning, vinster från försäljning av bostäder och utdelning från fåmansbolag.

Under pandemiåret 2020 uppgick de samlade inkomsterna från kapital till 342 miljarder, enligt Statistiska Centralbyrån SCB. Till kapitalinkomster räknas ränteintäkter, aktieutdelning, vinster från försäljning av bostäder och utdelning från fåmansbolag. Men också inkomster från den populära sparformen investeringssparkonto ISK, där en 30-procentig skatt på vinster och utdelningar ersatts av en så kallad schablonintäkt på det sparade kapitalet. 

342 miljarder innebär visserligen en nedgång från toppåret 2017 då siffran landade på 411 miljarder. Men på några års sikt handlar det om en kraftig ökning. På tjugo år har kapitalinkomsterna stigit med hela 232 procent, men svenskarnas totala lönesumma med bara 64 procent, enligt SCB.

Det har gjort att inkomster från kapital utgör en allt större del av de pengar som hushållen har att röra sig med. Inkomster från arbete var cirka 2 000 miljarder under 2020. 

Ojämnt fördelade

1995 utgjorde kapitalinkomsterna tre procent av den disponibla inkomsten för Sveriges hushåll. År 2020 var andelen 15 procent.

Av de 342 miljarderna kommer 153 miljarder från ränteintäkter, utdelningar från fåmansbolag och ISK, 110 miljarder från försäljning av fastigheter och 79 miljarder från vinster på värdepappersaffärer.

Hela sex av tio svenskar hade kapitalinkomster 2020. Men pengarna är mycket ojämnt fördelade över befolkningen. 

Av de 342 miljarderna landade 95 procent eller 325 miljarder hos de tio procent som tjänade mest, enligt SCB. Men även i toppen är det en skev fördelning. Hela 59 procent av de 342 miljarderna gick till den översta procenten. 

I snitt plockade svensken hem 69 000 i kapitalvinster 2020. Men medelvärdet dras upp av de extrema summor som de mest förmögna drar in. Medianen, alltså de som befinner sig precis i mitten av fördelningskurvan hade en kapitalinkomst på 1 700 kronor. 

Hela sex av tio svenskar hade kapitalinkomster 2020. Men pengarna är mycket ojämnt fördelade över befolkningen.
Hela sex av tio svenskar hade kapitalinkomster 2020. Men pengarna är mycket ojämnt fördelade över befolkningen.

Och de rikastes andel har stigit. År 2000 gick 78 procent av kapitalinkomsterna till den översta tiondelen, 2017 var siffran 87 procent och år 2019 94 procent, enligt SCB:s statistik.

En möjlig orsak är att fördelningen av förmögenheter också blivit mer ojämlik. Sedan Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 2006 saknas officiell statistik över svenska folkets tillgångar. 

– Kapitalinkomster är en direkt funktion av storleken och utvecklingen av värdet på underliggande tillgångar. Om det är så att ojämlikheten i förmögenhetsfördelningen har ökat, vilket vi i frånvaro av förmögenhetsstatistik inte kan säga något säkert om när det gäller hela befolkningen är det en given följd att även kapitalinkomsterna har fått en ojämnare fördelning, säger Peter Gärdqvist som arbetar med inkomststatistik på SCB. 

Allt fler miljardärer i Sverige

Det finns dock indikationer på att ojämlikheten av förmögenheter skjutit i höjden. Enligt banken Credit Suisse som varje år publicerar sin Global Wealth Report, har de rikaste tio procentens andel av förmögenheterna i Sverige ökat från 71,5 procent 2012 till 74 procent 2020. Sverige är enligt Credit Suisse 12:a i världen på listan över länder med den ojämnaste fördelningen av tillgångar.

Enligt Skatteverket äger den rikaste tio procenten 73 procent av alla tillgångar som finns på ISK-konton, totalt 1570 miljarder kronor. 

Antalet superrika i Sverige har också stigit snabbt. 2021 var antalet miljardärer 542 stycken, enligt boken Girig-Sverige.

ISK, som lockat 3,6 miljoner svenskar har inneburit en stor förändring eftersom kapitalet beskattas varje år (ifjol med 0,375 procent) istället för när vinster görs. Men det förklarar inte de ojämna fördelningen, tror SCB.

– Vilken effekt detta har haft på fördelningen kan jag inte säga. Men att förhållandevis stora engångsvinster i viss utsträckning har ersatts av årliga mindre schablonintäkter borde inte leda till ökad ojämnhet, säger Peter Gärdqvist. 

Det finns också en stor obalans både geografiskt och mellan könen. 69 procent av kapitalinkomsterna går till män. Medianinkomsten från kapital var 2020 över 13 000 kronor i Danderyd men bara 583 kronor i Dorotea. Åtta av de tio kommuner med högst kapitalinkomster ligger i Stockholms län. 

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu

Ämnen i artikeln