Experten: Så höjer du din pension efter 55 år

Knepen för att få upp pensionen i sista minuten

Är du 55 år eller äldre och vill höja din pension? Då är det ännu inte för sent. Men mycket handlar om att jobba så länge som möjligt, enligt Pensionsmyndighetens expert Agneta Claesson.
– Det kan vara dumt att gå ner i deltid, säger hon.

14 200 kronor för kvinnor, 20 700 kronor för män. Så mycket skiljer den genomsnittliga totala pensionen mellan könen. 

– En stor anledningen till att kvinnor har lägre pension än män, är att när livet pågår tar kvinnor större ansvar för hus, hem och barn och arbetar i högre utsträckning deltid. Allt det resulterar i en lägre pension när åldern är inne, säger Agneta Claesson, informatör på Pensionsmyndigheten.

Tipsen för att höja din pension i sista stund.
Tipsen för att höja din pension i sista stund.

Viktigt att jobba så länge man kan

Men hur ska man, oavsett kön, höja sin pension när åren springer iväg? 

Enligt Claesson kan det handla om att undvika deltidsarbete de sista åren innan pension.

– För de allra flesta har man några år kvar att arbeta, så det finns fortfarande chans att hålla i sin anställning. Om syftet är att få mer pengar på pensionen gäller det att hänga i och arbeta heltid i den mån man kan. Samtidigt kommer inte heltidsarbete några år innan pensioneringen att göra att flera års deltidsarbete inte märks i utfallet.

Agneta Claesson, informatör på Pensionsmyndigheten.
Agneta Claesson, informatör på Pensionsmyndigheten.

Vissa tjänstepensioner räknar de sista årens inkomst. Något som är viktigt att ha i åtanke, fortsätter Agneta Claesson.

– Därav kan det vara dumt att gå ner i deltid eller sluta för tidigt innan man kan åtnjuta det man kallar för slutbetalning, säger hon.

Samtidigt, betonar Agneta Claesson, är hon ödmjuk inför att vissa yrkesgrupper har svårare än andra att jobba vidare. 

– Men om man kan plocka ut pensionen bör man se vilken nivå man själv ligger på. Man bör vara uppmärksam på vilken typ av tjänstepension man har innan man gör förhastade beslut.

Förlita dig inte på partnern

Långt ifrån alla går in i pensionslivet som ett par. Men är man två och har för avsikt att dela solidariskt på sina respektive pensionspengar, bör man se upp med att förlita sig helt och hållet på sin partner.

– Det kan vara vanskligt att planera för ett pensionärsliv utefter att man har två pensionsinkomster. Jag skulle rekommendera att tänka på hur man kan klara sig på sin egna pension, säger Agneta Claesson.

Vilken nivå av pension man ligger på kan var och en själva kolla upp på minpension.se, ett samarbete mellan Pensionsmyndigheten och tjänstepensionsbolagen, tipsar hon om.

– Det är viktigt att man gör prognosen innan man plockar ut sin pension för att veta var man landar. En del jag möter har plockat ut sin pension och har en viss förväntan var nivån ligger utan att titta efter, och sedan blev det inte vad man förväntade sig.

Pengar att tjäna via bostadstillägg

För den som får en pension i det lägre spannet, oavsett vilken ålder man slutar arbeta, kan det finnas ett extra tillskott via bostadstillägget, dock måste man vara minst 65 år för att kunna ansöka om detta.  

– Det kan vara så att man har ett bostadstillägg men att man ändå kan ha svårt att klara sig, men om man inte har det finns det pengar att tjäna där. 

Expertens råd – så höjer du din pension efter 55 år

 • Gå upp och jobba heltid: Det handlar om de som har pensioner som är förmånsbestämda, då har det störst genomslagskraft.
 • Jobba längre: Ju senare du tar pension desto mer får du ut. 
 • Överföring av premiepension: Har man en partner som har en högre inkomst och kanske dessutom är yngre och partnern anmäler överföring av premiepension, kan det ge en del pengar. Det kan höja ens pension med x antal tusen per år.
 • Ta bort återbetalningsskydd på din tjänstepension: Det finns en grupp som har återbetalningsskydd men som inte har några nära anhöriga. De bör definitivt ta bort det när det inte finns någon som kan ta del av pengarna. 
 • Planera tidigt: De planer vi vill göra efter 55 år blir så mycket lättare om man vid 30 års ålder har börjat fundera på vad det är som bygger pension. 

Fakta: Allmän och total pension i siffror

 • Antal pensionärer med allmän pension
  2,2 miljoner personer (dec 2018)
 • Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige
  5,7 miljoner personer (intjänandeåret 2016)
 • Genomsnittlig allmän pension före skatt
  Alla: 12 600 kronor per månad (januari 2019)
  Kvinnor: 11 100 kronor per månad (januari 2019)
  Män: 14 200 kronor per månad (januari 2019)
 • Genomsnittlig total pension före skatt
  Alla: 17 200 kronor per månad (2017)
  Kvinnor: 14 200 kronor per månad (2017)
  Män: 20 700 kronor per månad (2017)
 • Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt
  68 procent (2017)
 • Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering
  + 1,4 procent (2018)
 • Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt
  100-260 kronor per månad (2018)
 • Tillgångar inkomstpensionssystemet
  9 396 miljarder kronor (2017)

Källa: Pensionsmyndigheten

Publisert:

LÄS VIDARE