Så mycket kan du spara på elavtalet

6 av 10 svenskar har dålig koll på elmarknaden, och en femtedel vet inte hur mycket de betalar för sin el. Det visar en undersökning från Aftonbladet/Inizio.
Men det går att spara många tusenlappar varje år på att välja rätt elleverantör.

Trots varningar om skenande elpriser har svenska folket bristande koll sina elavtal. En undersökning från Aftonbladet/Inizio visar att 62 procent anser sig ha ingen eller inte särskilt god kunskap om den svenska marknaden för hushållsel.

Ungefär 20 procent vet inte vilken elhandelsleverantör de har, och lika många saknar kunskap om vilken avtalsform de har, eller hur mycket de på ett ungefär betalar för sin el varje månad.

”Bekräftar bilden”

– Det bekräftar bilden att de flesta inte är jättemedvetna om sina elavtal. Jag tror att många upplever det som omständligt att sätta sig in i, säger Bo Hesselgren, chef för den självständiga rådgivningsbyrån Konsumenternas energimarknadsbyrå.

16 procent i undersökningen svarar att de bytt elhandelsleverantör någon gång det senaste året, och 8 procent funderar på att byta i höst. Och det finns stora pengar att spara på att jämföra och aktivt välja, säger Bo Hesselgren.

– Det går att hitta prisskillnader på 20 öre per kilowattimme mellan olika leverantörer, vilket blir ungefär 4 000 kronor om året för en småhusägare, säger han.

Undvik anvisat avtal

Och om du inte väljer alls blir du istället anvisad ett avtal.

– De är i de flesta fall betydligt dyrare. Det kan skilja 30 öre per kilowattimme mot ett bra avtal, säger Bo Hesselgren.

Utöver att undvika anvisade avtal finns det ett antal saker att tänka på när du byter elhandelsleverantör. Dels gäller det att jämföra priserna, vilket det finns en rad tjänster för på nätet.

– De är uppbyggda på jämförelsepriser där allt ska vara inräknat, säger Bo Hesselgren.

Därför ska du undvika att teckna avtal genom telefonförsäljare och i köpcentrum, anser han.

– Då får man ofta inte veta hela priset utan bara delar. Dessutom försöker de ofta sälja in rörliga avtal som de säger ska vara billigare. Men det kan de inte veta, säger Bo Hesselgren.

Rörligt eller fast?

Nej, svaret på frågan om man ska välja ett bundet eller rörligt avtal är inte givet och varierar från år till år.

– Det senaste året har de fasta avtalen legat lite under de rörliga. Det är inte sant att rörliga avtal alltid är billigare. Det finns stora risker med rörliga avtal för de med hög elförbrukning, om det blir en kall vinter eller problem med kärnkraften, säger Bo Hesselgren.

Så hur ska man tänka?

– Dels beror det på vilka marginaler man har i hushållsekonomin, och hur hög elförbrukning man har. Vill man veta sin kostnad i förväg ska man välja ett fast elpris.

Ditt elhandelsavtal utgör dock bara en del av din elräkning. Du betalar också en elnätsavgift till företaget som äger nätet och ledningarna som elen transporteras via. De senaste åren har storbolagen höjt sina avgifter kraftigt, och eftersom det råder lokala monopol på marknaden kan du inte byta elnätsföretag.

Men det finns ändå sätt att påverka även sin elnätsavgift, säger Bo Hesselgren.

– Nästan alla elnätsföretag har även en rörlig avgift, och den kan du påverka genom att sänka din elförbrukning. De som bor i villa eller radhus betalar dessutom efter säkringsstorlek – det brukar handla om 16, 20 eller 25 ampere. Man kan undersöka om det går att säkra ner och på det viset sänka den fasta avgiften, säger han.

Tänk på det här när du byter elhandelsleverantör

 • Var ute i god tid
 • Ta reda på din uppsägnings- och bindningstid
 • Jämför priser och andra villkor
 • Titta på jämförpriset, det är särskilt viktigt om du har en låg elförbrukning
 • I jämförpriset är alla kostnader för elhandelsavtalet inräknade
 • Försök kontrollera att kundservicen fungerar bra
 • Var noga med att lämna korrekta uppgifter
 • Du ska få en skriftlig bekräftelse på avtalet med bland annat startdatum och pris
 • Att du har 14 dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
 • Anteckna om möjligt mätarställningen på bytesdagen
 • Att du kan begära ersättning om du lämnat korrekta uppgifter, men drabbas ekonomiskt av ett försenat byte

Källa: Konsumenternas Energimarknadsbyrå


Så gjordes undersökningen: Den är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1928 intervjuer under perioden 12 – 18 september, 2017 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.


Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu