Inflation tvingar småföretag att spara

Av:  Johanna Cederblad/TT

Små företag drabbas hårt av ökande priser. Arkivbild.
Små företag drabbas hårt av ökande priser. Arkivbild.

Skyhöga bränslepriser och elpriser – småföretagen drabbas hårt när kostnaderna skenar. Nu försöker de som kan skära i sina utgifter, men många behöver också höja sina priser, visar en ny rapport för Företagarna.

Små företag tyngs av prisökningarna, enligt Företagarna, som uppger att åtta av tio småföretag säger att prisökningarna drabbar dem negativt. Företagarna har i samarbete med Swedbank och Sparbankernas Riksförbund frågat 2 000 små företag med upp till 49 anställda om hur det upplever stigande kostnader.

– Vi har ju sett kostnadsökningar under lång tid, men Rysslands krig mot Ukraina spädde på detta. Särskilt priserna på drivmedel och el har en negativ inverkan, säger Philip Thunborg, näringspolitisk expert på Företagarna.

Hur kostnadsökningarna slår varierar förstås mellan olika branscher. Värst drabbade är transportbranschen och byggbranschen.

Åkare drabbas hårt

– I transportbranschen säger 80 procent av företagen att de höga bränslepriserna är negativa för dem. Det finns åkare som får månadsräkningar som ligger 100 000 över de vanliga.

I byggbranschen är det 60 procent som svarar att de påverkas negativ av drivmedelspriserna.

Nu måste företagen möta kostnadsökningarna, och en tredjedel säger att de måste försöka skära ned i sina egna kostnader.

– Det innebär ju att 70 procent inte skär ned, och det kan ju verka bra. Men då måste man komma ihåg att väldigt många har haft det tufft länge under pandemin, och har redan skurit ned sina kostnader. Då finns det inte möjlighet att skära ned mer.

Runt en tredjedel av de tillfrågade företagen har också höjt sina priser mot konsumenterna.

– Mest tydligt är det i tillverkningsföretag. Men alla kan inte höja. Företagen kan till exempel vara bundna av långa kontrakt.

70 procent vill höja

Philip Thunborg konstaterar också att sju av tio av de tillfrågade företagarna ser en ökande prisutveckling över tid framöver. Det innebär att deras förväntningar på stigande priser och inflation är hög.

– Det är en rekordhög andel. Vi har frågat om synen på prisutveckling sedan 2004, och det här är nivåer vi aldrig tidigare sett.

De små företagens lönsamhet pressas hårt, och det är inte omöjligt att vi kommer att få se fler konkurser på grund av kostnadsökningarna, tror han.

– Lönsamheten började vända upp igen efter att ha pressats ned under pandemin. Företagen är relativt positiva, men exempelvis handel och restaurang har det tufft, med höga elräkningar, och även transportbranschen med bränslepriserna, säger Philip Thunborg.

Rättat: I en tidigare version av texten var Philip Thunborgs namn felstavat

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu