Åkes elpris stiger med 400 procent: ”Orimligt”

Rusande elpriser som riskerar att fortsätta stiga under året oroar svenska konsumenter.

Pensionären Åke Wallin, 68, fick besked från Vattenfall om att hans bundna ettåriga elpris nu blir fem gånger dyrare.

– För mig innebär det en direkt ökning med 70 000 kronor om året.

Frågan om elprisutvecklingen väger tungt när riksdagspartierna nu går in i slutspurten inför valet den 11 september.

Under fredagen, föregående vecka, nåddes en ny rekordnivå när det rörliga elpriset per kilowattimme noterades till 447 öre i elområde fyra där södra Sverige ingår. Det innebar att priset klättrade 52 procent från den prisnivå som gällde under torsdagen.

Den utvecklingen fortsätter. På onsdagen nås ännu en ny toppnivå när dagssnittet för elpriset noteras till 570 öre i elområde fyra.

Fler kan tvingas ut i rörliga prisavtal trots oro

Nu kan allt fler konsumenter som tidigare vant sig vid fasta elprisavtal tvingas ut i en volatil rörlig prissättning när priserna på fasta avtal sätts på höga nivåer.

Åke Wallin fick en chock när han såg vad nästa elavtal skulle landa på. Fem gånger dyrare än det tidigare.
Åke Wallin fick en chock när han såg vad nästa elavtal skulle landa på. Fem gånger dyrare än det tidigare.

En av dem är tidigare kärnkraftsoperatören Åke Wallin från halländska Frillesås som så länge han kan minnas har haft ett bundet ettårsavtal med statliga Vattenfall.

– Jag har ju tyckt att det har varit ett schysst bolag att jobba för så jag har inte känt någon anledning att byta.

I det befintliga avtal som Åke Wallin har i dagsläget och som löper ut 1 oktober är den fasta prisnivån satt till 67,75 öre per kilowattimme.

Chockartat besked

Men när erbjudandet om att förnya elprisavtalet damp ner i brevlådan under sommaren fick han en chock. Den nya prisnivån som Vattenfall erbjuder för ett bundet ettårsavtal landar på 339,63 öre per kilowattimme – vilket innebär att priset nu stigit med runt 400 procent.

– För mig innebär det en direkt ökning med 70 000 kronor per år vilket är helt orimligt.

Enligt Vattenfalls presskommunikatör Heidi Stenström har det skakiga läget på elmarknaden påverkat nivåerna som bolaget anser sig kunna erbjuda kunder.

– Priserna svänger kraftigt på marknaden, från vecka till vecka och timme till timme. Detta medför en svår och osäker marknad och det har inneburit att allt färre aktörer erbjuder fasta kontrakt till kunderna eftersom det är svårt veta vilken nivå elpriserna kommer att ha framöver, skriver hon i en kommentar till Aftonbladet.

Åke Wallin anser att prissättningen liknar en luftfaktura.
Åke Wallin anser att prissättningen liknar en luftfaktura.

Åke Wallin vänder sig mot prissättningen som han liknar vid en ”luftfaktura utan förankring i de faktiska produktionskostnaderna för energi i Sverige”.

– Vi har inte mycket fossilkraft i vårt nät i Sverige och ändå ska vi sätta priser efter europeiska gaspriser.

Marknadspriser i Europa styr

Att en rad faktorer ute i Europa nu slår hårt mot svenska elkunder är också det som Heidi Stenström lyfter fram som förklaring till prisuppgången. Hon pekar även på att den begränsade elöverföringsförmågan mellan Sveriges elområden bidrar starkt till prisskillnaden i olika delar av landet.

Vattenfall svarar inte på frågan om hur bolagets vinstmarginal per kilowattimme förändrats på såld el till svenska kunder nu jämfört med ett år sedan.

– Priset på el sätts på den nordiska elbörsen NordPool genom att utbud och efterfrågan matchas timme för timme. Den el vi producerar säljs där och den el vi säljer till våra kunder köps in där. Det är alltså marknadspriserna som avgör vilka priser vi kan erbjuda våra kunder, skriver Heidi Stenström.

Åke Wallin har nu bestämt sig för att välja ett rörligt elpris trots den volatilitet som råder.

– Det är ju det alternativet som finns, men det känns väldigt osäkert med de prisökningar som kan komma.

Som tidigare anställd vid kärnkraftverket Ringhals så är Åke Wallin positivt inställd till en utveckling av ny kärnkraft, och kritisk till tidigare beslut att stänga reaktorer vid Ringhals, men även i Oskarshamn.

– Oavsett vad grunden var för de besluten måste man ju nu ta konsekvenserna av det. Nu har vi delar av Sverige där bortfallet av produktion påverkar enormt. Samtidigt har vi ingen överföringskapacitet från de delar av landet där produktionen är stark.

Samtidigt betonar han att han stödjer en ökad produktion av samtliga energislag i de delar av Sverige där produktionen nu haltar.

Den pensionerade kärnkraftsoperatören vill att man slopar de fyra elprisområdena, åtminstone tillfälligt.
Den pensionerade kärnkraftsoperatören vill att man slopar de fyra elprisområdena, åtminstone tillfälligt.

Efterlyser konkreta svar från politikerna

Därför vill han nu se konkreta svar från politikerna om hur priserna ska bromsas mot svenska hushåll.

– Jag skulle vilja få svar på deras lösning för en annan prismodell för Sverige där kol, olja och gas inte styr priserna här.

En annan faktor som Åke Wallin efterlyser svar på gäller vinster för energibolag.

– Jag vill att de svarar på hur de ställer sig till att i en övergångsperiod begränsa vinsterna hos de svenska kraftproducenterna så att de är mer relevanta mot deras produktionskostnader.

Frågan om elområden utreds

Åke Wallins tredje fråga gäller det som på flera håll debatterats den senaste tiden. Elområdenas vara – eller icke vara.

– Är det inte läge att slopa prisområdena tills vi har rett ut den här röran, säger Åke Wallin.

Svenska Kraftnät utreder just nu behovet av en ny elområdesindelning i Sverige. Ett förslag om att behålla eller ändra indelningen kommer att lämnas till regeringen i juli 2023, och beräknas kunna bli verklighet tidigast 2025.

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN