Rot och rut – det här gäller för avdragen

Har höjts till upp till 50 000 kronor per år

Den som behöver hjälp med tvätt, städ eller renovering kan söka skatteavdrag på upp till 50 000 kronor. Här är allt du behöver veta om det populära rot- och rutavdraget.

Sedan den 1 juli 2007 kan man ansöka om rut- och rotavdrag för en rad olika tjänster.

Vad är skillnaden på rot- och rutavdrag?

Rot är en förkortning för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Rut står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. Det är ett skatteavdrag på tjänster i hemmet.

Material och resekostnader ger däremot inte rätt till rot- och rutavdrag.

En anledning till att avdragen finns är att det ska ska bli billigare att anlita hantverkare eller hjälp i det dagliga arbetet i hemmet.

Vilka tjänster kan du få rotavdrag för?

  • Barnpassning
  • Flyttjänster
  • Trädgårdsarbete
  • Ombyggnad i och runt ditt hus – det är bara några av tjänsterna du kan få rot- och rutavdrag för.

Kan alla ta del av rut och rot?

Nej, det finns vissa krav:

  • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
  • Du måste vara bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
  • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
  • Du ska ha rutavdrag kvar att utnyttja.
  • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rutarbete.
  • Ett dödsbo kan få rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

Vilka får utföra jobben åt dig?

Även personen eller firman som utför arbetet måste uppfylla vissa krav:

Personen måste ha F-skatt eller A-skatt. Det avdrag som du får göra för arbetet motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen.

Om utföraren är registrerad i utlandet och arbetet utförs utanför Sverige krävs ingen svensk F-skatt. Däremot måste motsvarande krav vara uppfylla i hemlandet.

Hur tar jag del av avdragen?

Det är inte du som kund som ansöker om rot- eller rutavdraget – det gör hantverkaren eller den som har utfört arbetet.

Personen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

En exakt siffra på hur mycket rot- och rutavdrag du kan ha rätt till är svårt att säga, eftersomd et regleras utefter ett antal olika faktorer, till exempel arten av inkomst, den kommunala skattesatsen och underskott av kapital, som påverkar storleken på den "nödvändiga" inkomsten.

För att räkna ut vad som gäller för just just dig kan du använda Skatteverkets beräkningstjänst. Där finns även information om hur mycket avdrag du redan utnyttjat.

Måla om hemma? Rot är ett skatteavdraget på renovering, ombyggnad och tillbyggnad.
Måla om hemma? Rot är ett skatteavdraget på renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Hur mycket kan jag spara?

Du får dra av 30 procent av arbetskostnaderna för rot och 50 procent för rut. Tillsammans får man max göra avdrag på 50 000 kronor per person i hushållet under ett kalenderår.

Från och med januari 2021 höjs taket för rutavdraget med 25 000 kronor till 75 000 kronor per år.

Kan jag få avdrag för arbeten utomlands?

Ja, det är ingen skillnad om du har bostad i Sverige eller i ett annat EU- land eller Island, Liechenstein och Norge. Mer information och hjälp finns på Skatteverkets hemsida.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu