En av fem unga i Oslo är svensk

Av: Anders Munck

Publicerad:

Konkurrens om jobben oroar unga norrmän

Fler unga svenskar än någonsin är i Norge och jobbar.

Enligt nya siffror är var femte ung person i Oslo svensk.

– Norsk och svensk ungdom är väldigt lika och konkurrerar i stor grad om samma jobb, säger forskaren Bernt Bratsberg till Aftenposten.

Under tidigt 90-tal var svenska ungdomar ingen dominant grupp i Norge. Då vistades omkring 1300 svenskar mellan 17-25 år i landet. 2010 hade gruppen ökat till hela 28 000 personer, eller 5 procent av det totala antalet unga i Norge. Och i Oslo är alltså andelen unga svenskar ännu högre.

”Konkurrerar om samma jobb”

Svenskinvasionen går nu ut över de unga norrmännens möjligheter att hitta jobb, menar Bernt Bratsberg.

– Norsk och svensk ungdom konkurrerar i stor grad om samma jobb. När antalet svenskar ökar kraftigt blir det svårare för norsk ungdom att hitta deltidsjobb och sommarjobb, säger han till Aftenposten.

Bernt Bratsberg och en grupp forskare från stiftelsen Frischsenteret har kartlagt vilken inverkan arbetskraftsinvandringen från Sverige får på haft på unga norrmäns deltagande på arbetsmarknaden. Forskarna har upptäckt att när 10 svenska ungdomar får jobb i Norge faller 3-4 norrmän i åldern 17-25 utanför arbetsmarknaden. Trenden är tydligast bland de yngre i åldersgruppen. Lönenivån påverkas också – och sänks.

Många gånger fler arbetslösa i Sverige

– Det är svårare att få jobb före gymnasiet än det var tidigare. Även senare är det svårare för unga att få jobb, säger Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Nav.

Även om gapet har minskat lite är det ändå stora skillnader i hur många unga som får jobb i Norge jämfört med Sverige. Här är ungdomsarbetslösheten 23,7 procent, jämfört med Norges 8,6 procent, skriver Aftenposten.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN