Expert: Svårt att fälla för mutbrott

avTT

Enligt Claes Sandgren, professor vid Juridicum i Stockholm och styrelseledamot för organisationen Transparency International Sverige, var den friande domen väntad.

– Det är svårt att fälla personer för mutbrott. Det är och förblir så.

Claes Sandgren understryker samtidigt att affären har varit mycket kostsam. Förutom de tre miljarder kronor som Telia erkänt att de betalat i mutor ska åtta miljarder kronor betalas till amerikanska och holländska myndigheter. Även svenska staten får en rejäl nota som innefattar advokatkostnader på 38 miljoner kronor samt kostnader för kvalificerat utredningsarbete under åtta år.

– Sammantaget är det en ganska ledsam historia.

Sandgren säger att omfattningen är unik, men drar paralleller till försäljningen av JAS 39 Gripen där åklagaren till slut lade ner åtalet trots att allt, enligt Sandgren, talade för att SAAB hade betalat mutor till brittiska BAE för att sälja planet.

– Det här ligger på sätt och vis i linje med de erfarenheter vi har av omfattande utredningar av mutor.

I praktiken tror Claes Sandgren att den förändrade lagstiftningen har begränsad effekt.

– Bestämmelsen om vårdslös finansiering av mutbrott kom till 2012, men den har aldrig använts och det pekar på att den inte är så lätt att använda.

ARTIKELN HANDLAR OM

Mutbrott