Rapporten: Alfakassan betalas ut för långsamt

Flera a-kassor har haft stora problem med utbetalningar efter vårens varselvåg. Nu klandras Alfakassan av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

– Legitimitet för hela försäkringen kan skadas, säger Annelie Westman på IAF.

Coronapandemin har slagit hårt mot flera branscher. För många som blivit av med jobbet har våren inneburit ett dubbelt bakslag. Att först förlora jobbet för att sedan inte få ersättning från a-kassan.

En av de a-kassor som haft stora problem med utbetalningar är Alfakassan, vilket Aftonbladet tidigare rapporterat.

Väntetiderna sågas av myndighet

Nu klandras Alfakassan av IAF. Enligt myndigheten, som bland annat har i uppdrag att se över hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar, kan de långa väntetiderna hos Alfakassan skada förtroendet för a-kassan i stort.

– Konsekvenserna av de långa väntetiderna är främst att det drabbar de som står utan pengar. Men sen får det också konsekvenser på en högre nivå. Arbetslöshetsförsäkringen ska kompensera för den inkomst man förlorar mellan två jobb, och legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen bygger på att folk har förtroende för systemet. Det är därför man väljer att gå med i en a-kassa, säger Annelie Westman, chef för IAF:s granskningsenhet.

”Orimliga konsekvenser”

Enligt den senaste mätningen av väntetider hos a-kassorna får Alfakassans medlemmar vänta i drygt 8 veckor på ett beslut. Det är dock ett medianvärde och många medlemmar har vittnat om betydligt mycket längre tider i kön.

– Vi har ingen definition på vad som är rimlig väntetid, men de finns de som har median på tre veckor och Alfa är en av de som har längst tider. När det handlar om flera månader så får det orimliga konsekvenser för den som söker a-kassa och väntar på besked, säger Annelie Westman.

Att just Alfakassan väntetider är långa kan vara särskilt allvarligt, enligt Westman. Detta eftersom de fått i uppdrag av regeringen att betala ut grundersättning till de som varken är medlemmar eller anslutna till någon a-kassa.

– Det är det som gör att vi kan säga att vi har en allmän a-kassa i Sverige. Det här kan skada förtroende för den kompletterande a-kassan, säger hon.

Annelie Westman, chef för IAF:s granskningsenhet.
Annelie Westman, chef för IAF:s granskningsenhet.

”Trygghet mellan jobb”

Regeringen har tagit flera åtgärder för att göra a-kassan mer tillgänglig under pandemin. Bland annat räknas varje medlemsmånad nu som fyra månader, grundbeloppet har höjts och ersättningen från dag 101 och framåt har ökat från 760 kronor till 1 000 kronor per dag.

Men för de som väntar på beslut från a-kassan spelar lättnaderna ingen roll.

– Arbetslöshetsförsäkringen är till för att ge trygghet mellan jobb och då är det viktigt att ersättningen betalas ut skyndsamt. När vi genomförde de tillfälliga förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen avsatte vi även 100 miljoner kronor i bidrag till a-kassorna för att förhindra långa handläggningstider och att personer som har blivit arbetslösa går utan ersättning under lång tid, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i en kommentar till Aftonbladet.

Alfakassan har tidigare sagt till Aftonbladet att de beklagar att ersättningssökande får vänta länge. Enligt dem beror den långa väntetiden på mängden ärenden och på ärendenas komplexitet.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu