Mer pengar ger mer sopor – "trend måste brytas"

Av:  Martina Karpmyr/TT

Materialåtervinningen minskade under 2021. Något som, enligt Avfall Sverige, kan förklaras av att byggboomen vi såg under 2020 avtog förra året.
Materialåtervinningen minskade under 2021. Något som, enligt Avfall Sverige, kan förklaras av att byggboomen vi såg under 2020 avtog förra året.

Högre tillväxt i Sverige resulterade i mer sopor förra året, enligt en ny rapport.

– En trend som återkommer vid högkonjunktur, säger Jenny Westin, statistikansvarig på Avfall Sverige.

Under 2021 behandlades drygt 4,9 miljoner ton avfall av Sveriges kommuner. En ökning på 2,5 procent jämfört med 2020. Men det är en återkommande trend som måste brytas, anser Westin.

– Även om vi får en fortsatt ekonomisk tillväxt vill vi inte att avfallsmängden ska hänga med utan vi vill att det ska bli mer återbruk och en mer cirkulär ekonomi.

Per person kastades 475 kilo sopor förra året.

Minskad materialåtervinning

Hälften av hushållens avfall sorteras inte utan bränns och går till energiåtervinning. Vad gäller återvinning av material syntes en positiv trend 2020. I synnerhet återvanns byggmaterial och rivningsavfall. Materialåtervinningen minskade dock under 2021 och ligger nu på samma nivå som 2019 – 34,3 procent.

– Det är möjligt att byggboomen vi såg under det första året av pandemin har avtagit lite under 2021, säger Jenny Westin.

Återvinning av returpapper och metallskrot var det som minskade mest förra året. Att vi återvinner mindre papper kan dock kopplas till att vi i mindre uträckning läser papperstidningar i dag.

Få sopor hamnar på tippen

Att ökade mängder sopor går till energiåtervinning kan ha att göra med, om man får spekulera, användningen av engångsförpackningar, säger Westin.

– Jag tänker att det också kan vara man använt mycket engångsmaterial under pandemin som inte ska behandlas på något annat sätt än att gå till förbränning.

Vad gäller hur mycket av kommunernas avfall som läggs på soptippen ligger Sverige i framkant. Inom EU deponeras totalt 23 procent av allt avfall. I Sveriges kommuner läggs endast 0,9 procent av soporna på tippen.

– Slutklämmen är så klart att vi är så bra på att ta hand om vårt avfall på ett bra sätt, säger Westin.

Publisert:

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu