Musikerna måste betala tillbaka stöd: ”Som en Kafkaprocess”

Förvaltningsrätten har slagit ner på över hälften av Tillväxtverkets beslut

Katarina och Svante Henryson ansträngde sig för att göra allting rätt.

Ändå tvingas musikerparet betala tillbaka omkring 100 000 kronor som de fått i coronastöd.

– Det känns som en Kafkaprocess, säger Katarina.

I början av 2020 visste inte musikerna och egenföretagarna Svante och Katarina Henryson vad korttidspermittering var för något. I likhet med de flesta andra kunde de heller inte ana vilka oerhörda konsekvenser som coronapandemin skulle få.

När paret stängde böckerna för 2019 visade det sig att resultatet var tillräckligt bra för att de skulle kunna ge sig själva en utdelning. Sedan kom covidsläggan, och allt förändrades.

– Kort efter att bokslutet var klart förstod vi att alla jobb med största sannolikhet skulle försvinna. Då beslutade vi oss för att återta utdelningen. Vi ville spara för att få pengarna att räcka så länge som möjligt, säger Katarina.

Under coronapandemin har musikerparet Svante och Katarina Henrysons verksamhet stått nästan helt stilla.
Under coronapandemin har musikerparet Svante och Katarina Henrysons verksamhet stått nästan helt stilla.

Bokslutet gjordes om och Svante och Katarina la allt fokus på att få verksamheten att överleva pandemin. I mars infördes möjligheten att korttidspermittera personal. Musikerparet skickade in en ansökan, som beviljades.

– Vi fick lite över 100 000 kronor i stöd för en period om fyra månader då vi inte hade några uppdrag alls. Det är en stor summa, men utslaget på oss två blir det inte så mycket när skatten är dragen.

Tvingades betala tillbaka

Ungefär ett halvår senare kom dråpslaget. Tillväxtverket hade granskat redovisningen och kommit fram till att utdelningsbeslutet visade att företagets ekonomiska nöd inte var tillräckligt allvarlig. Myndigheten krävde att få tillbaka de drygt 100 000 kronorna.

– Det är helt bisarrt. Alla vet att vi verkar i en bransch som stått helt stilla under pandemin. Att då påstå att vi inte har haft det tufft är obegripligt, säger Katarina.

Ingen hänsyn tas till att bokslutet upprättades innan reglerna som förbjöd utdelningar kom på plats. Att pengarna aldrig betalades ut spelar heller ingen roll.

– Det går inte att försvara. Jag lider med tjänstemännen på Tillväxtverket som tvingas jobba med att fatta sådana här beslut.

”Gör rätt – men straffas ändå”

Katarina och Svantes ärende ligger nu hos förvaltningsrätten för prövning. Domstolen har hittills avgjort 167 fall där Tillväxtverket krävt tillbaka permitteringsstöd på grund av att bolag klubbat igenom utdelningar. I ungefär 60 procent av fallen har företagen fått rätt. Det visar en sammanställning som stiftelsen Centrum för rättvisa har gjort.

– Det visar att Tillväxtverket gör fel när man kräver tillbaka pengar på det här sättet. I de fall som vi tittat på har företagarna agerat helt korrekt, men de blir ändå bestraffade, säger juristen Alexandra Loyd.

Alexandra Loyd, Centrum för rättvisa.
Alexandra Loyd, Centrum för rättvisa.

Organisationen representerar även de franska fiskeentusiasterna Alain och Claudine Cavard. De åkte på en nit i förvaltningsrätten, men sista ordet är inte sagt.

– Vi har lämnat in en överklagan till kammarrätten. Vi ser att olika domare resonerar väldigt olika. Det här behöver prövas i högre instans, säger Alexandra Loyd.

”Domarna har varit motstridiga”

Aftonbladet har sökt representanter från Tillväxtverket för en intervju. Myndigheten återkommer dock per mejl, via presskommunikatören Jan Pettersson.

”Om ett stödsökande företag genomför en värdeöverföring i form av vinstutdelning, vilken minskar företagets tillgångar, talar detta starkt för att företaget inte har ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter”, skriver han.

”Utifrån detta, kontrollerar Tillväxtverket under 2020 vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden.”

Tillväxtverket har bestridit avgörandena som gått myndigheten emot.

”Vi kan konstatera att domarna i första instans varit motstridiga och därför har vi överklagat dem”, skriver Jan Pettersson.

Nyfiken på att investera i aktier? Gå med i FOMY

Publisert:

LÄS VIDARE