Las – det här står på spel

Av:  Olle Lindström/TT

Fack, arbetsgivare och politiker bryter arm. Arkivbild
Fack, arbetsgivare och politiker bryter arm. Arkivbild

Billigare och lättare att säga upp personal. I andra vågskålen bättre möjligheter hitta nytt jobb.

Alla blickar är i dagarna riktade mot de avgörande förhandlingarna om arbetsrätten. Men vad handlar det om egentligen?

Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och tjänstemännens PTK består av tre ingredienser, anställningsskyddet, kompetensutveckling och a-kassan. Men det är den förstnämnda som är den riktigt heta och den fråga som ställs på sin spets är den om uppsägning på "saklig grund".

Arbetsbrist och personliga skäl

Att säga upp en anställd på saklig grund kan i dag ske på två sätt, arbetsbrist eller personliga skäl.

Men arbetsgivarna vill utvidga begreppet personliga skäl. Det kan handla om exempelvis samarbetsproblem eller att den anställde är besvärlig på något annat sätt. Det bör också bli billigare att säga upp någon av personliga skäl, tycker arbetsgivarsidan. I dag måste arbetsgivaren betala den anställdes lön under tiden ärendet avgörs i domstol, vilket kan handla om 18 månader.

Turordningsregler i dag

Turordningsreglerna är också föremål för förhandlingarna. I dag får företag med högst tio anställda undanta två personer som arbetsgivaren vill ha kvar från listan. Men turordningsreglerna är inte ens i dag heliga. Den med längst anställningstid sitter inte alltid så säkert som det ibland framställs. Kompetensen har betydelse och fack och arbetsgivare kommer ofta överens om undantag, och då med en viss prislapp för de undantag som facken går med på.

Turordningsregler i morgon?

Arbetsgivarna vill kunna göra fler undantag från principen sist in först ut. Allra helst vill de att kompetens ska vara avgörande vid neddragningar, så att den bästa personalen blir kvar att driva företaget vidare.

Allt detta är facken bestämt emot, men det kan i varierande mån vara bitar att köpslå med.

Otrygga anställningar

Facken vill å sin sida rensa i djungeln av tillfälliga, otrygga anställningar. Vissa fack, framför allt på tjänstemannasidan, kan också vara beredda att sälja en del av anställningstryggheten mot mer av kompetensutveckling och tryggare ekonomi vid uppsägningar innan man hittar nytt jobb.

Lag, avtal, eller både och

Tanken är att ett eventuellt förhandlingsavtal, som kommer att rymma fler frågor än ovan nämnda, ska skrivas in i lagen. Avtalet måste också godkännas av politikerna som satt upp spelreglerna enligt överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna Centern och Liberalerna.

Blir parterna inte överens ska det av politikerna tillsatta utredningsförslaget bli lag.

Utredningens förslag

Utredningsförslaget, som lades fram i våras av Gudmund Toijer, petar inte direkt på begreppet saklig grund, men försvagar ändå tydligt anställningsskyddet, enligt flera oberoende forskare. Undantagen i turordningsreglerna utvidgas till att gälla fem personer, oavsett storlek på företaget, så att arbetsgivarna lättare kan behålla den personal de vill. Efter tre månader kan arbetsgivaren åter göra nya neddragningar och undanta fem anställda från turordningen.

Det blir också en slags omvänd bevisbörda till arbetstagarens nackdel vid en tvist om en uppsägning. I företag med färre än 15 anställda tas möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning av personliga skäl bort.

Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu