Billigare och enklare att flytta pensionspengar

avSandra Kjellström

Foto: Johnér Bildbyrå
Finansdepartementet vill att det ska bli billigare och enklare att flytta pensionspengar mellan olika försäkringar.

Slopa de höga avgifterna och skatten.
Nu vill Finansdepartementet att fler ska kunna flytta sitt pensionssparande på ett billigare och enklare sätt.
– Vi vill undvika att man tvingar dem att stanna kvar. Det kan vara så att du sitter fast i ett sparande med höga avgifter fastän du inte vill det, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Att flytta pengar mellan olika pensionsförsäkringar kan ofta vara dyrt. Finansdepartementet presenterar i dag förslag för att förbättra konsumenternas möjligheter att påverka den egna pensionen och komma till rätta med de höga flyttavgifterna.

Förslagen påverkar i första hand de konsumenter som har individuell tjänstepension, alltså inte tjänstepension via kollektivavtal, och privat pensionssparande. Men för kollektivavtal där det finns flytträtt gäller samma möjligheter.

– Det finns situationer i dag där det är svårt att få en överblick. Du kan ha ett stort antal pensionsförsäkringar som ligger på olika ställen, som är svåra att flytta. Det tycker inte vi är acceptabelt. Vi tycker att man som sparare ska ha makten över sina pengar, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP).

Får ta ut avgift för provision

Försäkringsbolagen ska fortfarande få ta ut en avgift vid flytt, men den måste då bland annat baseras på bolagets kostnad för hantering av flytten.

Bolagen kan dock också ta ut avgifter för till exempel provision till försäkringsförmedlare. Men det här är något som håller på att ses över inom hela försäkringsbranschen, enligt Per Bolund.

– Vi håller på och reglerar möjligheten att ta ut provision på försäkringsmarknaden, där man inte ska kunna ta ut provision som är till nackdel för kunden utan som gör produkten bättre.

Det är bara pensionsavtal som har tecknats före 2007 som omfattas av de nya förslagen.

– Reglerna ändras så att det är olika regelverk som gäller. Nu tar vi det här steget, som är ett viktigt steg. Ju längre tid som går desto fler avtal kommer att beröras efter 2007. Med tiden kommer det att omfatta allt sparande.

Slipper skatta vid flytt

Att flytta ihop pengar från olika pensionsförsäkringar utan att tvingas skatta för det föreslås bli möjligt.

– Här har det framför allt varit för oklart. Nu vill vi göra det klart att det blir ingen skatt om man flyttar ihop sitt sparande.

Det ska också gå snabbt att flytta pengar mellan olika försäkringar. Per Bolund säger att branschen i dag har satt en gräns på 60 dagar, men att det finns fall där privatpersoner har fått vänta länge på att få flytta sina pengar.

– Här tycker vi att Finansinspektionen ska kunna gå in och säga till om det blir för långa väntetider. Vi måste ha respekt för att det ibland kan vara ganska komplicerade beräkningar vid en flytt, men det ska inte vara så att man använder orimliga handläggningstider för att tvinga kvar sparare.

De nya reglerna föreslås gälla från och med 2018 och fullt ut 2019.

ARTIKELN HANDLAR OM