Uppåt för WM Data

MIN EKONOMI

73 miljoner i vinst för andra kvartalet

WM Data redovisar ett resultat efter finansnetto för andra kvartalet på 73,0 miljoner kronor, det kan jämföras med 56,0 miljoner för motsvarande period förra året.

Omsättningen uppgick till 2120 miljoner, samma period förra året var omsättningen 1660.

WM-Data skriver i rapporten att efterfrågan fortsätter att förstärkas och att genomförda förvärv och nya affärer kommer att ge positiva bidrag till tillväxt och lönsamhet, men den hårda konkurrensen om marknadsandelar har en återhållande effekt på marginalförbättringen.

”Med fortsatt effektivisering och fortsatt koncentration på kärnverksamheten och valda kundsegment kommer WM-Data under 2004 att ta ytterligare viktiga steg på vägen mot koncernens långsiktiga mål”, heter det i delårsrapporten.

Ökad efterfrågan

WM-data skriver i rapporten att den ekonomiska konjunkturen stärks successivt och att det finns ett stigande intresse för investeringar som bidrar till att öka intäkter och förbättra service. Efterfrågan ökar inom de flesta av bolagets verksamhetsområden, framför allt i Sverige och Finland.

Den starkare efterfrågan har också resulterat i fler förfrågningar och ett stigande antal affärsavslut, men den hårda konkurrensen om marknadsandelarna har lett till fortsatt prispress vilket har en återhållande effekt på bolagets lönsamhetsutveckling.

”Allmänt har det första halvåret präglats av ett ökande antal affärsförhandlingar. Glädjande nog har WM-data vunnit en stor andel av dessa affärer, vilket kommer att bidra till en fortsatt positiv utveckling för koncernen”, skriver bolaget.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM