Kärlek är att dela med sig i framtiden

I många familjer jag möter arbetar en av makarna deltid.

Ofta har de räknat på vad de förlorar i nettoinkomst, inkomst efter skatt – och då är det mest ekonomiskt att den av makarna som har lägst inkomst går ner i tid.

Ofta är det hon.

Vad de sällan räknat på är den totala effekten av att hon inte arbetar heltid.

Det är faktorer som det är svårt att sätta kronor på – som sämre löneutveckling, sämre möjligheter att avancera och högre risk för sjukskrivning.

Flera svenska studier visar att kvinnor som arbetar deltid löper större risk att bli sjukskrivna än kvinnor som arbetar heltid.

Framför allt leder hennes deltid till sämre pension.

I den allmänna pensionen finns ett skydd under de första fyra åren efter att ett par fått barn.

Även om en förälder går ner i arbetstid beräknas pensionsrätten efter den lön som gällde året innan barnet föddes.

Det finns även tre andra sätt att räkna ut kompensationen på, och Försäkringskassan väljer det som ger mest pensionsrätt.

I olika tjänstepensioner kan det vara värre. Pensionsbolaget SPP har räknat på vad som händer med två privatanställda tjänstemän, Micke och Stina, som är födda 1979.

De tjänar båda 40 000 kronor i månaden innan de får barn. Men hon tar ut det mesta av barnledigheten, och arbetar sedan deltid 70-80 procent under de sammanlagt 13 åren då de får två barn.

Stina ligger också redan från start på minus i förhållande till Micke, eftersom detta tjänstepensionsavtal ger kvinnor lägre belopp per år då kvinnor väntas leva längre.

Stina får 4 242 kronor i tjänstepension.

Hade hon arbetat lika mycket som Micke hade hon fått ut 6 007 kronor. Micke får 7 400 kronor.

Det finns några sätt att komma till rätta med olikheten som jag brukar föreslå:

Micke och Stina får tillsammans behålla mer totalt i pension om båda arbetar 90 procent.

Micke kan ge Stina sin premiepension. Det görs enkelt på en blankett till Försäkringskassan som ska vara inne senast den 31 januari för det inkomstår överföringen gäller.

Micke kan spara i en kapitalförsäkring till Stina, observera att den ska vara hennes enskilda egendom. Eller så kan han ta av skattade pengar och betala hennes pensionsförsäkring. Då får hon också ett skatteavdrag nu, men måste inkomstskatta för utbetalningarna som pensionär.

Micke och Stina kan ha barnansvar varannan vecka. Det innebär att om ett barn blir sjukt, det är utvecklingssamtal på arbetstid eller liknande, är det alltid den förälder som har ansvaret som är borta från jobbet. Det ger inte samma stämpel på kvinnan att hon inte är något att satsa på när det gäller befordran, löneökningar och utbildning.

Det finns säkert fler sätt att lösa ekonomin jämställt.

Det viktigaste är att vara medveten om vilka effekterna blir och att prata om dem.

Annika Creutzer, Chefredaktör för E24:s privatekonomiska sajt Pengar24

ARTIKELN HANDLAR OM