Bankkunder upprörda – får inte avtalade räntan

Missnöjet ökat: ”Toppen av ett isberg”

Boräntorna höjs på löpande band.

Förutom ett växande hål i plånboken känner sig många kunder samtidigt lurade av bankerna.

– Det är toppen av ett isberg, säger Kicki Westerståhl på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Inflationen stiger kraftigt, priser på mat och varor skjuter i höjden och Riksbanken höjer styrräntan.

För Sveriges alla bolånekunder innebär utvecklingen att man får ställa in sig på att boräntan stiger – och att varje procentenhet som man lyckas förhandla ner, direkt påverkar en allt mer pressad privatekonomi.

PLUS: Ekonomernas 5 tips – när inflationen rusar

Samtidigt hör allt fler bolånekunder av sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå och uppger att man känner sig lurad. Den ränta man upplever att man kommit överens om efter förhandling har i många fall blivit högre när lånet väl betalas ut.

– Det man uppfattar att man har avtalat om visar sig sen misstämma med bilden av vad konsumenterna uppfattat som överenskommet, säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

”Kan bli dyrare affär”

Enligt henne bygger problematiken på att bankerna och kunderna uppger att de pratar om två olika saker.

– Någonstans finns det kommunikation som inte gått fram. Kunderna tror att de förhandlar om boräntan och sen hinner banken höja sina räntor innan lånet betalas ut. Då hävdar banken att man förhandlade om en ränterabatt, vilket självklart kan vara fallet.

Det innebär att rabatten då ligger mot den listränta som är aktuell vid tidpunkten för förhandlingen. Om den stiger gäller rabatten mot den högre räntan, vilket kan bli en dyrare affär än konsumenten uppfattat.

Kicki Westerståhl på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
Kicki Westerståhl på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå började se en uppgång av samtal som gällde frågan under slutet av förra året.

– Vi har sedan dess haft flera ärenden om dagen och vi betraktar det som toppen av ett isberg. Många klagar inte och andra vet inte vart de ska vända sig, säger Kicki Westerståhl.

Håll koll på de allmänna vilkoren

Hon uppger att kunder som hört av sig beskriver en situation där de upplevt att de faktiskt fått en sifferuppgift på en föreslagen räntesats.

Oavsett om det är en missuppfattning från kundens sida eller något annat, är det svårt att bestrida då bankerna ofta har täckning för att det gäller ränterabatt inskrivet i de allmänna vilkoren.

– Det är svårt att bevisa exakt vad som sades under förhandlingen och bevisbördan ligger på den som påstår att något är på ett specifikt sätt och att det gäller ett sidoavtal som avviker från de allmänna vilkoren, i detta fall konsumenten.

Hon uppmanar konsumenter som ska förhandla om nya eller befintliga bolån att agera noggrant.

– Det är viktigt att man begär skriftligen att det man kommer överens om ska dokumenteras, antingen på mejl eller att man får ett dokument innan man lämnar ett fysiskt möte.

”Bankerna har ett stort ansvar”, säger Kicki Westerståhl.
”Bankerna har ett stort ansvar”, säger Kicki Westerståhl.

Det finns möjlighet att agera

För de som ändå hamnar i en situation där man känner att man inte fått det som är överenskommet råder hon konsumenterna att agera.

– I första hand så ska man ta kontakt med sin bank. De har en organisation som tar hand om klagomål dit man kan vända sig och förklara vad man tycker är felaktigt. Det är det enklaste, och det ligger ju i bankernas intresse att hantera sina kunder på ett korrekt sätt.

PLUS: Höjda räntor och svajig börs – så gör proffsen nu

Om man ändå känner att man måste gå vidare finns det alternativ.

– Man kan gå till Allmänna reklamationsnämnden om det handlar om ett specifikt belopp. Man kan även gå direkt till domstol. Det man ska ha med sig är att det är avgörande att man har dokumentation som då styrker den överenskommelsen man har gjort med banken, säger Kicki Westerståhl.

”Här har bankerna ett stort ansvar”

Hon tycker att det i slutändan kokar ner till ett ansvar som bankerna har inför sina kunder.

– Här har bankerna ett stort ansvar för att vara så tydliga som möjligt i förhandlingarna. Det finns krav på bolånerådgivarna som bankerna har där de ska uppfylla vissa kunskapskrav och de ska naturligtvis se till att konsumenter inte vilseleds. Bara att ett missförstånd kan uppstå är ett misslyckande för bankerna, säger Kicki Westerståhl.

Rikard Rosell
Publisert:

LÄS VIDARE

Min ekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu