Tjäna på att dela lika på föräldraförsäkringen

MIN EKONOMI

Annika Creutzer: de som fördelar jämnt blir vinnare ekonomiskt

Foto: Dela lika på föräldraförsäkringen och bli vinnare ekonomiskt.

De allra flesta par tjänar på att dela föräldraförsäkringen lika. Även om en tjänar mer så blir den totala inkomsten högre.

Förklaringen är jobbskatteavdraget och kollektivavtalets löneutfyllnad.

Foto: Annika Creutzer.

Många nyblivna föräldrar står inför frågan hur föräldraförsäkringen ska fördelas mellan dem. Då är det lätt att tro att den som har högst lön, ofta mannen, förlorar mest på att vara hemma. Men så är det sällan. Visst finns det ammningsskäl till att hon kan behöva vara hemma fler dagar. Men om vi bara ser till det ekonomiska så är alltså 50/50 oftast den bästa lösningen.

Jag har gjort ett antal uträkningar på olika par i samband med att jag nyligen skrivit en liten bok, ”Ta makten över din pension – tio fällor som kvinnor ska undvika”.

I ett exempel, där hon tjänar 18 000 kronor och han 28 000 kronor, har de efter skatt netto tillsammans 33 160 kronor i månaden i genomsnitt under ett år. Hade hon tagit alla föräldradagarna hade de haft 30 kronor mindre i månaden och hade han tagit alla dagarna hade de haft 155 kronor mindre.

Det blir en liknande liten vinst i det fall hon tjänar 15 000 kronor och han 35 000 kronor och de delar.

Men när hon tjänar 22 000 kronor och han 45 000 kronor blir det 200 kronor mer i månaden om hon tar all föräldraledighet. I det fjärde fallet, där båda tjänar 45 000 kronor blir det en nettovinst på 3 000 kronor per månad om de delar föräldraledigheten lika.

Förklaringen till att det ofta lönar sig att dela lika är att då får båda två jobbskatteavdrag på sina arbetsinkomster under det halvår de arbetar. De får också båda extra lön, en utfyllnad enligt kollektivavtalet på vanligen 10 procent av lönen utan tak. Denna utfyllnad är i räkneexemplet 5 månader. I andra kollektivavtal kan det vara fler eller färre månader. Genom att dela föräldraledigheten kan båda dra nytta av denna förmån.

Det kan tyckas vara små vinster med att dela men föräldraförsäkringen är ofta det första steget i en ojämn fördelning av ansvar för, och tid med, barnen. Vanligtvis tar hon ut de flesta vab-dagarna och hon går också ofta ner i arbetstid. Det ger både sämre lön och i framtiden sämre pension. Dessutom minskar hennes möjligheter att avancera på jobbet och få bättre lön. Flera undersökningar visar också att kvinnor som arbetar deltid är mer sjuka än kvinnor som arbetar deltid.

Det är givetvis upp till varje par hur man vill fördela föräldraförsäkring, vab och arbetstid. Men rent ekonomiskt är de som fördelar jämnt vinnare både under yrkeslivet och som pensionärer.

ANNIKA CREUTZER

ARTIKELN HANDLAR OM