Köp Ericsson - men inte ännu

MIN EKONOMI

Amerikanska investerare har börjat köpa - du borde vänta

Foto: ALLA KÖPER - I USA Amerikanska investerare har börjat köpa upp Ericssonaktier i stora mängder. De bedömer att kursen nått botten. Men svenska analytiker ger småspararna rådet att vänta.

Den billiga Ericssonaktien är nu het i USA.

Är det dags att köpa? Aktieanalytikerna svarar försiktigt:

- Det behövs fler signaler i samma riktning, säger Anders Haskel på Finans Vision.

Ericssonaktien kostade i går 9 kronor. Långt ifrån de 200 kronor den var värd för ungefär ett år sedan.

Nu köper amerikanska investerare upp Ericssonaktier i stora mängder. En teori är att investerarna bedömer att aktien har nått botten.

Detta kan betyda att det är läge att köpa aktier i Ericsson.

Aftonbladet har talat med aktieanalytikerna Ola Asplund, Hagströmer & Qviberg, Johan Strandberg, Deutche Bank, och Anders Haskel, tidningen Finans Vision.

Ska vi köpa Ericssonaktier nu?

Det amerikanska intresset kan vara ett tecken på att det kan bli intressant att köpa. Men fler signaler i samma riktning behövs innan man kan råda att köpa.

Att aktievärdet är extremt lågt kan i sig locka köpare som tror att den nått en bottennivå. Det finns ingen garanti för att aktien inte faller mer.

Om man äger aktier - ska man teckna sig för nyemissionen?

Ja. Men det beror även på hur det totala aktiesparandet ser ut. Om man har få Ericsson-aktier i sin portfölj och är beredd att ta risk ska man teckna sig. Om man däremot har stor andel Ericsson bör man låta bli.

Vad kan hända med Ericsson framöver?

Ett uppköp är inte uteslutet men långt borta. De som skulle vara aktuella som köpare är branschföretag, exempelvis Nokia eller Siemens.

Hur stor är risken för konkurs?

Väldigt liten. Ericssons garanterade nyemission är viktig.

Vilka konsekvenser skulle ett uppköp eller ett samgående med annat företag få?

Både ett uppköp och ett samgående skulle öka aktievärdet. Åtminstone kortsiktigt. Det är tveksamt om den långsiktiga effekten blir densamma.

Vad är det värsta som kan hända?

I ett värsta scenario blir aktien värdelös. Ericsson går inte omkull, men det kan gå så illa att bankerna tar över även om verksamheten fortsätter. Ericsson är världsledande på mobilsystem, vilket betyder att företaget har ett värde.

Vad ska Ericsson göra nu?

Ericsson ska fortsätta som de gör med besparingar och nyemissioner. Kanske till och med öka takten.

Carl Hjelm

ARTIKELN HANDLAR OM